Cumhuriyet’in 100. Yılını kutluyoruz. Siyasi iktidar ve ortakları bu kutlamayı farklı nedenlerle görmezden gelse de, Yeni Arayış olarak biz, Cumhuriyet’in 100. Yılını kutlamakla kalmayıp  anlamak da, anlaşılmasını da istiyoruz.

 

O yüzden sitemizin açılışında ilk dosya konusunu “100. Yılında Cumhuriyet” olarak belirledik. Amacımız “Cumhuriyet”i olabildiği ölçüde tartışmak, üzerine konuşmak, eleştirileri, eksiklikleri ortaya koymak, özetle anlamak ve anlaşılmasını sağlamak.

Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’de insan hakları

İnsan hakları, ne yazık ki cumhuriyet dönemi anayasalarında pek de önemsenen bir başlık olamadı. Anayasalardaki

Cumhuriyet ve İslamcılık: Bir muhasebe

Dine kamusal alanda ve devletin politikalarının belirlenmesinde kapsamlı bir rol biçen İslamcılık için bu önlemler

Cumhuriyet: Toplum ve topluluk arasında…

Cumhuriyet, Osmanlı’dan parçalı-cemaatimsi bir toplumsal doku ve gelenek miras almıştır. Bu miras, dünden bugüne farklı

Cumhuriyet neden demokratikleşemiyor?

Bir gün bu ülke varlığını sürdürebilmek için demokrasiyle buluşacak. O güne dek demokrasisi olmayan bir

Yüz yıllık belirsizlik: Türkiye-Avrupa ilişkileri

Sonuç olarak, Türkiye-AB ilişkileri her iki tarafta da bir grubun çok istediği ve lanse ettiği

Cumhuriyetin 100. yılında seçimlerden seçmenlere tercihlerin istikameti

Cumhuriyet’in 100 yıllık birikiminde özellikle seçmenlerin genel seçimlere ilişkin parti, yerel seçimlere yönelik aday tercihleri

100. yılda din, devlet ve toplum ilişkilerinde

 Türkiye’de din ve devlet ilişkilerinin düzenlenmesi çok farklı yenilikleri olmasına karşın Türkiye’nin kurulduğu coğrafya içerisinde

Türkiye’nin 100 yıllık Cumhuriyeti: ikili yapının esrarı…

Cumhuriyet, Türkiye’de somut bir modernleşme projesidir. Toplumun, yine aynı ifadeyi kullanayım, bir “mühendislik” anlayışıyla dönüştürülmesini

İki fanatizm arasında Cumhuriyet’in ilanı ve Cumhuriyet

Bu yazıyı kaleme alırken, tamamen fanatizmin esiri haline gelmemiş olan, her partinin seçmenleri arasında bulunduğuna

Yüzyıllık Cumhuriyet

Anayasamızda, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk

2. yüzyılında Cumhuriyet hepimizin mi?

Çocukken sıkça radyodan duyduğumuz Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutluyoruz anonsları hala kulağımda çınlamakta. Bizler için 23

Cumhuriyetten geriye ne kaldı?

Türkiye bugün bir karpuz gibi ayrılmadı ortadan ikiye. Saltanat kaldırıldırıldığında düştü o karpuz yere, o

Cumhuriyet’in 100. yılından Türkiye Yüzyılı’na…

Cumhuriyet’in 100. yıldönümünde, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı, bir başka deyimle Cumhuriyet’in kurulduğu 20. Yüzyıl’ın yerini alacak

Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’de “hukuk devleti”

Hukuk devleti esasına dayanan bir anayasa düzeninin yaratılmasında şeklî boyutun varlığı tek başına yeterli değildir.

Cumhuriyetin kendine gelmesi: Dindarlar ve Kürtler

Cumhuriyet fikrinin kendisi bir terakki nişanesi olmakla birlikte beraberinde pek çok sorunlar getirmiştir: Bunların başında

Cumhuriyetin yüz yılında ordu ve demokrasi: Bazı

Yatay ilişkiler yerine dikey ilişkilerin yaygın olduğu, kapsayıcı ve otoriter iktidar pratiğinin köklü geleneklere dayandığı,

Cumhuriyetin 100. yılında ihtiyacımız olan zihniyet

Cumhuriyet’in 100. yılında üzerimize düşen en önemli görev ortak bir hedef ve kader birliği içinde

Cumhuriyetçiliğin politik mantığı

Cumhuriyet” mefhumunun, demokrasi ve liberalizm gibi temel bazı politik değerler ve rejimlerle yer değiştirerek kullanılması

Demokrasiyi cumhuriyetle aşmak

Antik dönemden bugüne cumhuriyetçiliğin temel iddiası, sınırlandırılmamış demokrasinin tiranlık olduğu şeklindedir. Yakın zamana kadar düşünce

Cumhuriyet ve demokrasi

Tanzimat’tan itibaren ve oldukça trajik bir tarihsel süreç içerisinde, Osmanlı’nın kozmopolit toplumunun yerine bir Müslüman

Yaşasın Cumhuriyet: En çok da kadınlar için

Yaşadığımız coğrafyanın birçok yakın ülkesinde bu haklara sahip olamayan milyonlarca kadın yaşamaktadır. Onların yaşadıkları zorlukları

Cumhuriyet ve kalkınmacılık

Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, siyasi ve hukuki bakımdan birçok tartışmaya konu oldu. Ancak iktisadi

Cumhuriyet, Türk devriminin önemli bir adımıdır

Cumhuriyet’in geçmişle köklü bir kopuş olduğunu, eskinin unsurlarını barındırmayan yepyeni bir yapının oluştuğunu savunanlar ile

Cumhuriyet’te yüz yıllık siyasal değişim üzerine

Kültürel toplulukların kimlik ve duyarlılık farkları derin fay hatlarıyla ayrılmış olarak Osmanlı’dan Yeni Cumhuriyet’e intikal

100. yılında Cumhuriyet’i tartışmak

Cumhuriyet, (tartışmalı bir kavram da olsa) ‘devrim’ mahiyetinde yani radikal bir siyasi ve toplumsal dönüşüm

Cumhuriyet, Atatürk ve ikinci yüzyıl: Nasıl bir

Cumhuriyet’in yüzüncü yılını kutlamak, bu anlamda hem zamansal hem de gerekli bir çaba: Dünden öğrenip