Author: Hasan Bülent Kahraman

Hasan Bülent Kahraman, Prof. Dr. Kars'ta başladığı ilköğrenimini Ankara'da tamamladı. Ankara Koleji'nin orta ve lise bölümlerini bitirdi. lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini inşaat mühendisliği, ekonomi, sanat kuramları ve siyaset bilimi alanlarında tamamladı. Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Netkent Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Michigan, Columbia ve Princeton Üniversitesi’nde araştırmacı, öğretim üyesi , bölüm başkanı, dekan, rektör yardımcısı ve rektör olarak çalıştı. 1977 yılından itibaren bağımsız yazar, edebiyat, sanat eleştirmeni ve küratör olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Kültür Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı görevlerinde b 1992 ve 1993 yılları arasında Kültür Bakanlığı Yayınlar Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Uzun yıllar Radikal ve Sabah Gazetesi’nde yazdı. İstanbul Bienali Danışma Kurulu üyeliğinde bulundu. Akbank Sanat Danışma Kurulu, Contemporary Istanbul Genel Koordinatörü ve İcra Kurulu, Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Üyesidir. Siyasal, toplumsal, sanatsal ve yazınsal kuram alanlarında çok sayıda yapıtı yayınlandı. TÜSES, SODEV, Tarih Vakfı, Yazarlar Sendikası, Edebiyatçılar Derneği ve Middle East Studies Association of North America, American Political Science Association, College Art Association üyesidir.