Gelecek kuyusu

Geleceğin ağır yükünden ancak farkında kalarak ve dikkatinizi “an”a yönelterek kurtulabilirsiniz. Gelecek ancak an’ın farkındalığını yaşayan insan ile daha iyiye evrilebilir. Apollon Tapınağı’ndaki bilicilerden kehanetleri dinleyen antik dönem insanı, günümüz insanından pek bir farklı değil. Yazılı tarih itibariyle Sümerlerden bu yana birçok uygarlıkta gelecek öngörüsü, toplumsal yaşamın ve siyasal alanın vazgeçilmez öğesi olmuş. İktidarın gelişiminden […]

Tarih öncesinde astrolojinin izleri

Göbeklitepe’deki bazı dikilitaşlarda görülen kadın ve erkeğin birleşme motifleri, Sümer tapınaklarında gerçekleşen kutsal evlilik törenini andırıyor. O dönem mitolojisinin göğün bilgisine karışmış olabileceği akla gelmiyor değil. Bu da din, mitoloji, astronomi ve belki de astrolojinin ortak zeminde hareket ettiğini gösteriyor. İnsan var oldu olalı gökyüzüyle ilişkisini hiç kaybetmedi. MÖ. 30.000 civarında yaşayan ilkel kabilelere ilişkin […]

Arketipleri astrolojide kullanmak

Öncelik olarak belirtilmelidir ki astrolojinin, Jung’un söylediği gibi, yıldızlarla pek ilgisi yoktur. Bu bizim astrolojiyle ilgili bildiğimiz tüm ezberleri bozar. Güneş şu veya bu burçtayken gök cisimlerinin hareket etmesi temel alınmaz mı? Evet, alınır ama Zodyak’ın 12 burca bölünmesi tamamen sembolik bir bölünmedir. Kişiye özgü doğum haritasını arketiplerle yorumlamak oldukça yol göstericidir. Önce arketipin ne […]

Mitoloji’den astrolojiye

Artık gök gürültüsü öfkeli tanrı Zeus’un sesi değil; hiçbir ağaç, hiçbir ırmak bize seslenmiyor. Çünkü onların ruhlarını yok sayıyoruz. Doğayla bağlarımızı kopardık; ama onlar hâlâ yaşantılarımız içinde ve haritalarımızda kendini gösteriyor.  İnsanın düşünce tarihi mitoloji ile başlar. Mitoloji kavramı iki sözcükle ifade edilir: mitos ve logos. Yunanca mitos kelimesi köken olarak “söz” ya da “konuşma” […]

Özgür irade ve kader

Etnik kimliğimizi, annemizi, babamızı, içinde doğduğumuz coğrafyayı seçemiyoruz. Hayata belirlenmiş koşullar içinde başlıyoruz. Determine bu dünyada ne kadar özgür olabiliriz?  William Shakespeare’in, “Julius Caesar” metninde Cassius adlı karakter Brutus’a şöyle der: “Sevgili Brutus, kabahat yıldızlarımızda değil bizzat kendimizdedir.” Genelde astrolojiyle ilgilenen çoğu kişi yaşadıklarının suçunu yıldızlara atfetmekte büyük bir ustalık gösterir. Bu kişiler bir bakıma […]