Author: Eda Çağlayan Ertok

Eda Çağlayan Ertok Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema lisans programını bitirdikten sonra, ODTÜ Siyaset Bilimi/Medya ve Kültürel Çalışmalar Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans programına devam ederken bir süre “Araştırma Görevlisi” olarak çalıştı. İletişim Bilimleri’node “doktora” eğitimime devam ederken özel bir üniversitede 7 dönem “Alternative Media” ve “Media Literacy” dersleri verdi. Çalışma alanları ise şöyledir: Medya Siyaset İlişkileri, Söylem ve İdeoloji, Akademik Çalışmaların Retoriği, Marksist Epistemoloji, İletişim Çalışmalarında Marksist Yaklaşımın Evrimi.