Gezi bir sivil toplum eylemi mi yoksa bir kalkışma mı?

Adından da anlaşılacağı gibi Gezi, aynı zamanda, bir kamusal alana sahip çıkma, bir sivil toplum eylemi değil mi? Şehrin merkezindeki bir yeşil alanı, bir kamusal alanı korumak için gerçekleştirilen katılımcı, barışçı bir sivil hareket değil mi? Bu çift anlamlılığın daha ilk gün, 28 Mayıs sabahı, resmi kayıtlarda yer alan, “Taşlı sopalı kavga çıktı, polis bu […]

Paradigmayı değiştirmenin zamanı gelmedi mi?

Yeni Kentsel Dönüşüm Yasası Meclis’te kabul edildi. Sorum şu: İstanbul gibi bir dünya şehri 19. yüzyıldan kalma yöntemlerle düzenlenebilir mi? Kentsel dönüşüm yasaları, imar planlarıyla afetlere hazır hale getirilebilir mi?  Şehirler kentsel dönüşüm yasaları ve imar planları gibi temsillerle düzenlenebilen, disipliner araçlarla kavranabildiği zannedilen şeylerden çok daha karmaşık.  1948 yılındaki Güzel Sanatlar Akademisi yangınında modernleşme […]

İsrail modern ulus-devletlerin sonunu mu hazırlıyor?

Ulus-devletlerin toplulukları tasarlama idealleri ve yarattıkları krizler: Büyük Savaş sonrası Birleşmiş Milletler ve UNESCO gibi ulus-ötesi yapılarla paranteze alınmaya çalışıldıysa da bugün dünyanın gözünün önünde yaşanan bu felaket bunun neden başarılı olmadığı açık biçimde ortaya koyuyor. Bombalarla katledilen insanlar, çocuklar… yıkıntı haline dönüşen yerleşim alanları. Gazze’de yaşanan insanlık dramı bana deprem felaketinin ardından ortaya çıkan görüntüleri […]

İstanbul neden Paris olamadı?

Cumhuriyet’in 100 yılında şehirlerin modernleşme tarihinin, mimarlığının kimi seçkinlerin yaptıkları gibi bir “nostalji hissiyatı” ile filtrelenmiş olarak değil, aynı zamanda işaretsizleştirdiklerini, sildiklerini, bastırdıklarını kendisine musallat ederek dahil eden süreçlerin ve bu temsil sahnesinde “hayali bedenler” kazananların ortak tarihi olarak okunması yerinde olur. 2. Abdülhamit’in bildiğimizden ya da bize öğretilenden çok farklı bir kişilik olduğunu düşünmemize […]