Mizaç ve astroloji

Mizaç ve astroloji

Mizaç terimi İngilizce “temperament”, Latince “temperare” sözcüğünden gelir. Sözcük anlamı “karıştırmak” ya da “karışım” olan bu kelime, birden fazla etkenin bir davranış oluşturmak üzere bir arada çalışması anlamına gelir.

 

Mizaç, bireyin yaşadığı deneyimlere ve sosyal etkileşime nasıl bir duyarlılık göstereceğini belirten doğuştan gelen özelliklerdir. Her birey farklı mizaç özellikleriyle dünyaya gelir. Mizaç terimi İngilizce “temperament”, Latince “temperare” sözcüğünden gelir. Sözcük anlamı “karıştırmak” ya da “karışım” olan bu kelime, birden fazla etkenin bir davranış oluşturmak üzere bir arada çalışması anlamına gelir. İlk olarak mizaç tanımı, Hipokrat tarafından ortaya atılmış daha sonra Galen tarafından genişletilmiştir.[1]

 

Hipokrat, bedenin 4 farklı sıvı ya da salgı bulundurduğunu ve bu salgılardan her birinin belli bir duygu ve davranış düzenini ifade eden mizaç ile ilişkili olduğunu öne sürmüştür. Aşağıda Hipokrat’ın mizaçları nasıl detaylandırdığını görebilirsiniz:

 

Mizaç                          Kalite                         Element                     Vücut sıvısı

Sanguine                     sıcak & nemli               Hava                                Kan

Kolerik                       sıcak & kuru                   Ateş                                   Sarı Safra

Flegmatik                   soğuk & nemli              Su                                     Phlegm

Melankolik                 soğuk & kuru               Toprak                            Kara Safra

Dikkat ederseniz her mizaç bir elementle ile ilişkilendirilmiştir. Hipokrat, sağlığın ve hastalığın doğayla ilişki olduğunu belirtiyordu. Ona göre, eğer doğal güçlerle uyum içinde çalışılır ve bir de bu teknikler hasta üzerinde uygulanırsa iyileşme sağlanabilirdi. Bu noktada elementleri anlamak önemlidir.

Antik düşüncede evrenin ilk maddesi üzerine düşünülmüş ve doğanın temel maddesinin ne olduğu sorulmuştu. İlk çağ filozoflardan Empedokles evreni ve içeriğindeki doğayı toprak, ateş, have ve sudan oluştuğunu belirtiyordu. Aristoteles bir adım öteye giderek “element” sözcüğünü kullandı ve elementleri detaylandırdı. Her element soğuk veya sıcak, kuru veya nemli bir tabiata sahipti. “Ay-altı” diye isimlendirdiği her canlı bu element bileşimlerinden oluşuyordu. Hipokrat’ın temel aldığı ana kaynak da burasıydı. İnsan vücudu, küçük bir dünyaydı ve evreni oluşturan dört elementin özelliklerini yansıtıyordu. Hipokrat da buradan yola çıkarak element, mizaç ve sağlığı ilişkilendirdi. Mizaçları aşağıdaki gibi detaylandırdı:

Hipokrat dört mizacı elementler ve nitelikleri kullanarak tanımlamış ve her mizaca özellikler atfetmişti. Onun teşhislerinde astrolojiyi de kullanmış olması büyük bir olasılıktır.

  1. Sanguine: Vücut sıvısı kandı. Kan pıhtısının üst kısmı kırmızı olarak görülüyordu. Kanın bu kısmına “kanlı” anlamına gelen Latince sanguineus denmiş ve daha sonra sanguine olarak tanımlamıştır. Sanguine mizaç; sağlığı, dengeyi, karışımı ve aşırılıklarından kaçınmayı ifade eder. Bu mizaç, ılımlı gezegen Jüpiter tarafından yönetiliyordu; ilkbahar ve hava elementi ile ilişkiliydi.
  2. Kolerik: Sıvısı sarı safra idi. Kan, pıhtıdan ayrıldığında serum içinde sarı safra görülüyordu. Ona Latince cholericus, Yunanca cholerikós deniyordu; tezcanlı, sabırsız ve kolayca kızan anlamına geliyordu. Bu mizaç Mars tarafından yönetiliyor, yaz mevsiminin ve ateş elementiyle ilişkiliydi. Doğası sıcak ve kuruydu.
  3. Flegmatik: Sıvısı, phlegma idi. Kan parçalara ayrıldığında beyaz kısmı, discharge anlamına gelen, Latin phlegma olarak adlandırılıyordu. Flegmatik tip; tembel, uyuşuktu. Empati yeteneği gelişmiş olduğundan diğerlerinden kolay etkileniyordu. Nemlendiren ve soğutan etkisinden dolayı Venüs ve Ay, su elementi ile ilişkilendiriliyordu. Ayrıca kış mevsiminin soğuk ve nemli doğasına karşılık geliyordu.
  4. Melankolik: Vücut sıvısı siyah safraydı. Pıhtının en alttaki siyah parçası, siyah safra olarak tanımlanmıştı. Yunanca melan (siyah) ve cholerikós (safra) sözcüklerinden oluşan melankolik mizaç, soğuk ve kuru niteliklere sahipti ve sonbahar mevsimiyle ilintilidir. Mars ve Satürn tarafından yönetiliyordu. Bu mizaca sahip olan kişi; toprak elementi özelliklerine sahipti, ketum ve dayanıklı bir yapıları vardı.

Görüldüğü üzere Hipokrat dört mizacı elementler ve nitelikleri kullanarak tanımlamış ve her mizaca özellikler atfetmişti. Onun teşhislerinde astrolojiyi de kullanmış olması büyük bir olasılıktır. Hipokrat’a göre bedendeki dengesizlikler yüzünden hastalıklar ortaya çıkıyordu ve O, bedenin dengesini sağlamak için tedavi yöntemleri geliştirerek kişileri iyileştiriyordu.

[1] Mizaç Özellikleri ve Gelişime Etkileri, Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics 2018; 4(1): 5-9.

Gülden Bulut
Latest posts by Gülden Bulut (see all)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir