Yoksulluğun gölgesinde temel haklar: Gıdaya erişim krizi

Sosyal bir devlette yaşayan herkes tarafından gündeme getirilmesi gereken soru çok açık ve net: Sağlıklı ve yeterli gıdaya erişimin, iyi koşullarda barınmanın, nitelikli eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşımın temel haklar olduğunu biliyoruz; ancak yoksulluk ile bu haklara erişebilme yetisi arasında çözülmesi güç düğümlerle örülen ilişkiye yeterince odaklanıyor muyuz? Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından […]

Yoksulluk, memleketin en önemli meselesi

Yoksulluk sadece bir iktisadi mesele, istihdam ya da sosyal yardım politikalarıyla çözülebilecek bir sorun değil. Yoksulluk, özellikle ülkemizde boyutu ve biçimleriyle yoksulluk çözmemiz gereken en önemli sorun olarak siyasal ajandamızı işgal etmeli ve parti programlarının kenar süsü olmaktan çıkmalı. Ülkemizi saymaktan sorumlu olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mayıs 2023’te açıklanan verilere göre, 2022 yılında […]

Yoksulluk iktidarın neyi olur?

Son 5 yılda farklı kalemlerde devletten doğrudan yardım alan hane sayısı 3,2 milyondan 4,4 milyon haneye çıkmış. Görünen o ki, iktidar yoksulluğu azaltmayı değil onu kalıcı haline getiriyor. Bunu da eğitimi kullanarak, insanları mesleksizleştirerek yapıyor 2024 Bütçesi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye devam ediyor. Bakanlar, bakanlıklarına ait sunumları komisyonda yapmaya devam ediyorlar. Bu hafta […]

Derin yoksullukla mücadelenin yeni koşulları

Yoksulluk içerisindeki tüm kesimlerin öznellik kazanmasının içinde bulunduğumuz şartların değişmesi için olmazsa olmaz bir gereklilik olduğunu gösterdiğine inanıyoruz. Bu bağların inşası için Türkiye’de sadece yoksulluk üzerine çalışan her öznenin değil, ayrıca farklı mağdun grupların temsilcilerinin de bir ortak platformda yeni bir başlangıç yapması gerektiği kanaatindeyiz. Türkiye’de derin yoksullukla mücadele özellikle iki açıdan maalesef giderek zorlaşmakta: […]

Değişim ve kısırdöngü

CHP’nin kaçak güreşmeyecek, gerektiğinde tabanı karşısına alacak ve değişmediği takdirde ilelebet kaybetmeye mahkûm olduklarını tabanın yüzüne söyleyecek bir yönetime ihtiyacı var CHP’nin. Lakin Özel ve ekibinin, hâlihazırda, böyle bir ihtiyacı karşıladıkları söylenemez. CHP’de, 13 yıllık Kılıçdaroğlu dönemi bitti. 38. Olağan Kurultay’ında Kılıçdaroğlu’na “kırmızı kart” gösteren delegeler, partinin direksiyonuna Özgür Özel’i getirdiler. Gecikmiş bir değişimdi bu; […]

Anayasal düzeni koruma görev ve sorumluluğu

Bugün tanık olduğumuz süreç, 2017 kurgusunun aktör ve antrenörünün öncülük ettiği, Anayasa yoluyla demokrasiyi, hukuku ve toplumsal barışı dinamitleme harekatıdır. Aslında bunlarla amaç, bilgi kirliliği yaratmak suretiyle “Anayasa ihlali” ve “anayasal düzeni ortadan kaldırma girişimi”ni örtbas etmektir.  Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına uymama ve üstelik AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararı, […]

Can Atalay kararı: Krizin hukuki anatomisi

Yargıtay, kanun ile yapılması gereken bir düzenlemeyi içtihat ile yapmak istemekte bu yönüyle TBMM’nin görev ve yetki alanına girmekte; Anayasaya uygunluk denetimini Anayasa Mahkemesi yerine geçerek yapmaya çalışarak yetki gaspında bulunmaktadır; ama en kötüsü Türk Milletine ait egemenlik alanına girerek seçilmiş bir milletvekilinin görevine yapmasına engel olmaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay Kararı, Mahkemenin iki […]

Anayasal kriz: Ne oldu, bizi ne bekliyor?

Hukukçu yazarımız Veysel Ok, 14 Mayıs seçimlerinde Hatay’dan Milletvekili seçilen Can Atalay tahliye edilme kararı sonrasında Yargıtay iler Anayasa Mahkemesi arasındaki krizi ve olasılıkları yazdı. Türkiye’de Anayasa Mahkemesi (AYM) ve yüksek yargı organları arasındaki gerilim yıllardır biliniyor. Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’nden çıkan hak ihlali kararları konusunda rahatsız olduğu herkesin malumu. Ancak bu rahatsızlık, ilk defa kamuoyuna […]

Kurultay olumlu gelişmelerin başlangıcı olsun

CHP demokratik usullerin egemen olduğu örnek bir kurultay yaptı. Pek de uzak olmayan bir gelecekte belediye seçimleri yapılacak. İfade etmeye de çalıştım, daha yapılacak çok iş var. Vakit kaybetmeden çalışmaları hızlandırmak gerekiyor. Türkiye’de demokrasinin devamı, daha doğrusu yeniden işlerlik kazanması için CHP’nin desteğini genişletmesine ihtiyaç vardır. Bunun için de bazı adımların atılması gerekiyor. Umalım geride […]

Özel’in Kılıçdaroğlu’ndan alacağı ders yok mu?

Bugün Özgür Özel’in önünde, Kılıçdaroğlu’na benzer bir açmaz, yani “içsel” ve “dışsal” sorunlara var. Bu noktada yapılması gereken, Kılıçdaroğlu’nun siyasi doğrularının sahiplenmek ve bu doğruların topluma aktarılması süreçlerindeki eksikliklerin giderilmesini sağlanmaktır. Sonuç olarak; Kılıçdaroğlu’nun “makro” düzlemdeki siyasi tercihleri doğru ama “mikro” düzlemdeki siyasi pratikleri hatalı olmuştur.   “Ama kesin olan bir başka şey de, Kılıçdaroğlu’nun […]