Cumhuriyet ve kalkınmacılık

Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, siyasi ve hukuki bakımdan birçok tartışmaya konu oldu. Ancak iktisadi manada değerlendirilmesi yeterince yapılamadı. Günümüz kalkınma iktisadının geldiği noktada, kurumların ve eksik kurumların inşasının başarılı bir kalkınma pratiği için ne kadar önemli olduğu genel kabul görmeye başlamışken, daha yirminci yüzyılın başlarında böyle bir ihtiyacı görmüş bir kurucu iradenin Cumhuriyet ile […]

Cumhuriyet, Türk devriminin önemli bir adımıdır

Cumhuriyet’in geçmişle köklü bir kopuş olduğunu, eskinin unsurlarını barındırmayan yepyeni bir yapının oluştuğunu savunanlar ile Cumhuriyet’in Osmanlı modernleşmesinin devamı ve tabii bir sonucu olduğunu savunanlar her zaman birbirleriyle tartışmışlar, hatta bazen didişmişlerdir. Acaba bu iki yorumdan hangisi doğru? Cumhuriyet’in geçmişle köklü bir kopuş olduğunu, eskinin unsurlarını barındırmayan yepyeni bir yapının oluştuğunu savunanlar ile Cumhuriyet’in Osmanlı […]

Cumhuriyet’te yüz yıllık siyasal değişim üzerine

Kültürel toplulukların kimlik ve duyarlılık farkları derin fay hatlarıyla ayrılmış olarak Osmanlı’dan Yeni Cumhuriyet’e intikal etmiş ve bu içerikte varlıklarını sürdürmüşlerdir. Söz konusu farklılıklardan türeyen değerler ve kimlikler ise zaman zaman önemleri artarak gerilim ve çatışma nedeni olmuşlardır.   GİRİŞ: KURULUŞ VE DEF’İ Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun yüzüncü yılını 29 Ekim 2023’te idrak ediyor. Cumhuriyet’in -bu […]

100. yılında Cumhuriyet’i tartışmak

Cumhuriyet, (tartışmalı bir kavram da olsa) ‘devrim’ mahiyetinde yani radikal bir siyasi ve toplumsal dönüşüm hamlesi idi ve bu tip radikal değişimler her zaman ve her yerde otoriter rejimler ile tahkim edilmiştir. Kuşkusuz, Cumhuriyet devrimi bu genel tablonun istisnası değildi, ancak geçmişe nostaljik veya ideolojik husumet çerçevesinde bakmanın, gerek toplumun bugün geldiği noktayı kavramak, gerek […]

Cumhuriyet, Atatürk ve ikinci yüzyıl: Nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya?

Cumhuriyet’in yüzüncü yılını kutlamak, bu anlamda hem zamansal hem de gerekli bir çaba: Dünden öğrenip ve bugünü iyi değerlendirip geleceğe bakmak, geleceği şekillendirmek için gerekli olan vizyon ve ruha sahip olmamızda bize yardımcı olacaktır. Cumhuriyetin yüzüncü yılını yeterince kutlamıyoruz, değerlendirmiyoruz. Doğru: çok zor bir 2023 yılı yaşıyoruz. Ekonomik kriz; 6 Şubat depremleri; 2023 Cumhurbaşkanlığı ve […]