Author: Onur Alp Yılmaz

Doç. Dr. Yılmaz, 2015’te İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde başladığı yüksek lisansını “CHP’s Discourse on the Kurdish Question: Continuities or Ruptures? (CHP’nin Kürt Sorunu Söylemi: Süreklilikler mi yoksa Kopuş mu?)” başlıklı teziyle 2017’de tamamladı. Ardından 2021’de Ankara Üniversitesi’nden “Türkiye’de Sosyal Demokrat Düşüncede İdeolojik Dönüşüm: Demokratik Sol Parti” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. 2023’te ise doçent oldu. Yılmaz’ın akademik ilgi alanları, Avrupa siyaseti, siyasi partiler, popülizm, aşırı sağ, kutuplaşma, çağdaş siyasal ideolojiler, Türkiye siyasi tarihi, siyaset felsefesi, Kürt sorunu, Türkiye dış politikası ve Osmanlı modernleşmesidir. Aynı zamanda, FMV Işık Üniversitesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi ve İstanbul Kent Üniversitesi’nde dersler veren Yılmaz’ın akademik çalışmalarının haricinde, çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış çeviri ve makaleleri de bulunmaktadır.