Posts by: Damla Cihangir Tetik

Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktora çalışmasını sürdürmektedir. Tez araştırma konusu Avrupa Birliği (AB)’nin ve üye ülkelerinin kalkınma ve işbirliği politikalarının analizi üzerinedir. Uluslararası Şeffaflık Derneği’nde Siyasette Şeffaflık Projesi’nin koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Daha önce İktisadi Kalkınma Vakfı’nda (İKV) AB uzmanı ve İstanbul Politikalar Merkezi’nde (İPM) proje asistanı olarak çalışmıştır. Londra’daki King’s College’dan Avrupa Çalışmaları alanında (2008), Atina Üniversitesi’nden de Güneydoğu Avrupa Çalışmaları üzerine (2009) yüksek lisans dereceleri bulunmaktadır. Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilimler Lisans Programı mezunudur (2007).