FEATURED
Yeni Arayış
- 3 Kasım 2023
96 görüntüleme 15dk

Cumhuriyet, Osmanlı’dan parçalı-cemaatimsi bir toplumsal doku ve gelenek miras almıştır. Bu miras, dünden bugüne farklı toplumsal biçim ve yapılanmalarla (farklı dini yapı ve cemaatlerden yaşam biçimi ve değer merkezli topluluklara uzanan bir çizgide), buna endeksli çatışma eksenlerinden hareketle toplumu tanımlayan önemli bir belirleyendir. Toplumdaki hâkim tasavvur, yönelim ve değer mekanizmasını da önemli ölçüde kuşatmaktadır.  Cumhuriyet […]