TBB Başkanlığı İmamoğlu’na ne katar?

TBB Başkanlığı İmamoğlu’na ne katar?

Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olması, sadece yerel yönetimlerin güçlenmesine değil, aynı zamanda ulusal siyasette de önemli bir değişimi tetiklemiştir. İmamoğlu’nun Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı, sembolik bir makamdan öte, onun yeteneklerini en iyi şekilde pratik edeceği ve iktidar karşısında daha da güçleneceği önemli pozisyonlardan biri olacaktır.  

Türkiye’nin demokratik yapısında yerel yönetimler, halkın en yakın temsilcileri olarak büyük bir öneme sahiptir. Bu noktada, belediye başkanları arasında yapılan Belediyeler Birliği seçimleri, yerel yönetimlerin işleyişi ve etkinliği açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu seçimler, belediyelerin bir araya gelerek ortak projeler üretmesini, kaynakların etkin kullanılmasını ve yerel hizmetlerin daha verimli bir şekilde sunulmasını sağlarken Türkiye siyasetinin gelecek vizyonunu da şekillendirecek bir mahiyeti de taşımaktadır.

Türkiye Belediyeler Birliği, 1945 yılında belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına katkı sağlamak amacıyla kurulurken Ağustos 2002’de mahalli idare birliği statüsüne kavuşmuştur. Türkiye Belediyeler Birliği’nin görevleri arasında belediyelerin ulusal ve uluslararası kredi kuruluşları ile fonlardan yararlanmalarına ve proje geliştirmelerine destek olmak gibi önemli vazifeler yer almaktadır. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Birlik encümenleri, görevdeki belediye başkanlarından oluşurken Türkiye Belediyeler Birliği tüzüğüne göre belediye başkanlığı biten kişilerin görevi de son bulmaktadır. Yine tüzüğe göre yeni yönetimin seçilmesi için Birlik, 60 gün içinde kongreye gitmektedir. Türkiye’deki bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu Türkiye Belediyeler Birliği de yeni başkan ve birlik encümenini, büyükşehir belediye başkanları, il belediye başkanları ve büyükşehir ilçe belediye başkanları seçmektedir.

Belediyeler Birliği, farklı belediyelerin ortak sorunlarını tartışması ve bu sorunlara ortak çözümler bulması için önemli bir platformdur. Bu şekilde, belediyeler arasında işbirliği ve koordinasyon artarken ortak projelerin geliştirilmesi kolaylaşmaktadır. Belediyeler Birliği, aktif bir şekilde işletildiğinde; altyapı çalışmaları, çevre koruma projeleri veya ulaşım planlamaları gibi büyük ölçekli projeler, belediyelerin bir araya gelerek ortaklaşa karar almasıyla daha etkin bir şekilde hayata geçirilebilmektedir.

Belediyeler Birliği, sınırlı kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için bir fırsat sunmaktadır. Belediyeler, ortak projelerde bir araya gelerek kaynaklarını birleştirebilir ve ortak ihtiyaçlarına daha etkin çözümler üretebilir.

BELEDİYELER BİRLİĞİ’NİN YARATACAĞI FIRSATLAR

Belediyelerin sahip olduğu kaynaklar sınırlıdır ve bu kaynakların etkin bir şekilde kullanılması, yerel hizmetlerin kalitesini doğrudan etkilemektedir. Belediyeler Birliği, sınırlı kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için bir fırsat sunmaktadır. Belediyeler, ortak projelerde bir araya gelerek kaynaklarını birleştirebilir ve ortak ihtiyaçlarına daha etkin çözümler üretebilir. Bu durum da yerel hizmetlerin kalitesini artırırken kaynak israfını önlemek adına müthiş bir fırsat sunmaktadır. Belediyeler arası işbirliği sayesinde, hizmetlerin planlanması, uygulanması ve denetlenmesi süreçleri daha koordineli bir şekilde yürütüldüğü için vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlere daha hızlı ve etkili bir şekilde erişmesini sağlamaktadır. Ayrıca belediye başkanları arasındaki siyasi ve idari iletişimi güçlendirmektedir. Farklı siyasi görüşlere sahip belediye başkanlarının bir araya gelerek ortak çözümler üretmesi, siyasi uzlaşı kültürünün gelişmesine ve toplumsal barışın sağlanmasına katkı sağlayacaktır.

Türkiye Belediyeler Birliği’nde yönetiminde daha önce sadece AKP’li ve MHP’li belediye başkanları bulunurken Mart 2024 seçimlerinden sonra yönetim adına 14’ü büyükşehir olmak üzere 35 il belediyesi kazanan CHP ile 12’si büyükşehir olmak üzere 24 il belediyesinde seçimleri kazanan AKP rekabeti yaşanmıştır.

Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı için Cumhur İttifakı’nın adayı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e karşı yarışan CHP’nin adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 515 oy ile seçimi kazanmıştır. Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye Belediyeler Birliği seçimini kazanmasıyla birlikte Belediyeler Birliği’nde yeni bir dönem başladığı gibi bu durum ayrıca CHP için büyük bir fırsat doğururken Ekrem İmamoğlu için ise gelecek genel seçimler adına Cumhurbaşkanlığı adaylığını güçlendirecek ve hatta kesinleştirecek bir mahiyete sahiptir.

Son yıllarda Türk siyasetinde ve muhalefette belirgin bir şekilde görülen değişim ve yenilenme sürecinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun rolü büyük bir önem taşımaktadır. Bu minvalde İmamoğlu’nun Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak seçilmesi, sadece yerel yönetimlerin güçlenmesine değil aynı zamanda ulusal siyasetteki dinamiklerin değişmesine de katkı sağlayacaktır.

Ekrem İmamoğlu’nun belediyecilik anlayışı ve İstanbul’daki performansı, onu Türkiye genelinde tanınan ve takdir edilen bir siyasi figür haline getirdiği gibi belediyecilikteki başarısı, onun liderlik vasıflarını ve yönetim yeteneklerini ortaya koymuş ve halkın geniş kesimlerinin güvenini kazanmıştır. İstanbul’daki seçim zaferi, sadece CHP’ye değil, demokratik sürece olan inancın da bir göstergesi olmuştur.

İmamoğlu’nun Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak seçilmesi, etki alanını genişletirken ulusal düzeyde siyasi bir depara kalkmasını sağlayacaktır. Keza bu pozisyon, ona Türkiye’nin dört bir yanındaki belediye başkanlarıyla bir araya gelme ve ortak çözümler üretme fırsatı sunacaktır.

İMAMOĞLU TBB OLARAK ARTIK DAHA GÜÇLÜ

İmamoğlu’nun Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak seçilmesi, etki alanını genişletirken ulusal düzeyde siyasi bir depara kalkmasını sağlayacaktır. Keza bu pozisyon, ona Türkiye’nin dört bir yanındaki belediye başkanlarıyla bir araya gelme ve ortak çözümler üretme fırsatı sunacaktır. Bu durum, İmamoğlu’nun geliştireceği yeni proje ve atılımlarla siyasetteki ağırlığını artırırken ‘’Neden sadece İstanbul ile ilgilenmiyor?’’ sorularını ekarte ederek ulusal siyasette daha etkili bir rol oynamasını sağlayacaktır.

Şüphesiz ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı, öncelikle onun geniş bir tabana sahip olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. İstanbul gibi Türkiye’nin en büyük şehrinin belediye başkanı olması, İmamoğlu’na geniş bir seçmen kitlesi ve destek sağlarken iktidara karşı güçlü ve dik bir duruş sergilemesi ve ayrıca kucaklayıcı bir dil kullanması, farklı siyasi görüşlere sahip insanları bir araya getirebilme yeteneğini ortaya koymuştur. Bu anlamda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı, sembolik bir makamdan öte, İmamoğlu’nun bu yeteneğini en iyi şekilde pratik edeceği ve iktidar karşısında daha da güçleneceği önemli pozisyonlardan biri olacaktır. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’a yaptığı hizmetlerin yanında Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak sergileyeceği performans, Cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasına katkı saylayacak en önemli arka planı oluşturacaktır.

Sonuç olarak, Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olması, sadece yerel yönetimlerin güçlenmesine değil, aynı zamanda ulusal siyasette de önemli bir değişimi tetiklemiştir. İmamoğlu’nun siyasi çizgisi ve belediyecilik anlayışı, ona geniş bir destek kitlesi kazandırırken Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı da Cumhurbaşkanlığı adaylığına önemli bir zemin oluşturmak adına büyük bir fırsat sunacaktır.

Tunay Şendal

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir