Belki bir memurla sohbet ediyor olabilirsiniz

Belki bir memurla sohbet ediyor olabilirsiniz

DİB, bir devlet kurumundan çok siyasi iktidarın ideolojik bir taşıyıcısı durumunda. Eğer bunu anlamlı bir önerme kabul edersek şunu da söyleyebiliriz; DİB artan personelinin esas esvab-ı mucizesi, toplumun kılcal damarlarına sızarak siyasi iktidar propagandası yapmak olabilir. O açıdan mesela kahvede oyun oynadığını, sohbet ettiğiniz kişi herhangi biri değil, DİB personeli bile olabilir.

2024 bütçesi, ilgili bakanların sunumlarıyla Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleriyle ilgili sunum yaptı. Bu kuruluşların içinde bütçesiyle en dikkat çeken kurum, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) oldu.

Yılmaz’ın sunumunda DİB için sunulan bütçe tahmini ise 91,8 milyar TL oldu. Bu, bir önceki yılın bütçesinde yüzde 151’lik bir artış demek. Bu haliyle DİB bütçe tahmini, pek çok bakanlıktan ve devlet kurumundan fazla.

Ancak bu durum yeni değil, yıllardır böyle. Sadece son iki yıla baktığımızda bunu görmek mümkün. 2022 yılında 18,2 milyar TL olan Diyanet bütçesi, 2023’de ek bütçe ile birlikte 36.2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yılmaz DİB bütçesiyle ilgili sunumda; “2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı, başta çocuk ve gençler olmak üzere toplumun birçok kesimine yönelik dinî konularda aydınlatma ve rehberlik yapmaya, çalıştay ve ilmi toplantıların icrasına, kurban, hac hizmetlerine, yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışında din hizmetleri ve din eğitimi ile ilgili işlerini yürütmeye devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Peki bakanın açıklaması ne kadar ikna edici?

Ya da bu kadar yüksek bütçe kalemleri ile yapılanlar, toplumdaki ahlaki çöküntüye neden bir çare olamıyor?

Neden Diyanet İşleri sadece başkanıyla, onun lüks makam aracıyla, Cuma hutbeleriyle, kimi fetvalarla neden bu kadar tartışmaların odağında ve dahası siyasi?

Belki de şuradan başlamalı: Diyanet, siyasi iktidar blokunun toplumu yönetmeyi kolaylaştıran en güçlü üç ideolojik aygıtından birisi. Diğerleri eğitim ve medya.

İDEOLOJİK AYGIT OLARAK DİYANET

Belki de şuradan başlamalı:

Diyanet, siyasi iktidar blokunun toplumu yönetmeyi kolaylaştıran en güçlü üç ideolojik aygıtından birisi. Diğerleri eğitim ve medya.

Nitekim bu bütçelerin en büyük gider kalemine baktığımızda, bunun personel giderleri olduğunu görüyoruz. Yani bakanın ifadesiyle; “başta çocuk ve gençler olmak üzere toplumun birçok kesimine yönelik dinî konularda aydınlatma ve rehberlik yapmaya” üzere personele ayrılıyor bu bütçe.

Nitekim son üç yıldaki personel giderleri ve genel bütçeyle kıyaslanması şöyle: 2022’de 18.2 milyar TL’nin, 13,2 Milyar TL’si, 2023’de 36.2 Milyar TL’nin, 28.9 Milyar TL’si ve 2024 için ise 91.8 Milyar TL’nin 77.6 Milyar TL’si.

Ama daha ilginç olanı ise şu; DİB’in personel sayısının son 10 yılda hızla artması.

2012’de 114 bin 820 ilen bu sayı 2014’de 120 bin 280’e, 2018’de 124 bin 400’e, 2020’de 127.890’a, 2022’de 137 bin 560’a ve 2023’de de büyük bir artışla 211 bin 164’e yükseliyor.

Bu, özellikle 2023’ün ilk yarısında oluyor. Bu dönemde personel sayısı yaklaşık 73 bin kişi artıyor. Bu kadronun 191 bin 372’sinin kadrolu memur, 19 bin 119’unun sözleşmeli personel, 663’ünün ise sürekli işçilerden oluşuyor.

BU KADRO NE YAPIYOR?

Peki bir anda neden bu kadar personel alımı gerçekleşti?

Kaç yeni cami açıldı ya da kaç yeni kurs açıldı?

Bu personel ne yapmak için işe alındı?

Görüldüğü gibi, karşımızda görev alanı sürekli genişleyen bir kurum var.

Sadece camilerde görev yapan personel çalıştırmıyor DİB. Medyası, TV’si, radyosu var, yayınevi var.

Kamusal görünürlüğü sürekli artan bir başkanı var.

Bu haliyle DİB, bir devlet kurumundan çok siyasi iktidarın ideolojik bir taşıyıcısı durumunda. Eğer bunu anlamlı bir önerme kabul edersek şunu da söyleyebiliriz: DİB artan personelinin esas esvab-ı mucizesi, toplumun kılcal damarlarına sızarak siyasi iktidar propagandası yapmak olabilir.

O açıdan mesela kahvede oyun oynadığınız, sohbet ettiğiniz kişi, herhangi biri değil, bir DİB personeli bile olabilir…

Murat Aksoy

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir