Davutoğlu’nun ‘vicdan bildirisi’ne küresel aydınlardan imza

Davutoğlu’nun ‘vicdan bildirisi’ne küresel aydınlardan imza

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına dünya entelijansiyasından güçlü bir kınama geldi. Eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı sıfatı ile Ahmet Davutoğlu’nun imzaya açtığı bildiriye eski liderlerin yanı sıra aralarında Nobel Barış Ödüllü Mairead Maguire’ın da bulunduğu çok sayıda küresel aydın katıldı. Bildirinin başlığında “Gazze Soykırımı” tanımı yer aldı, metinde de bu vurgu dikkat çekti.

 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun eski başbakan ve dışişleri bakanı sıfatı ile imzaya açtığı bildiri ile dünya çapında pek çok aydın ve yazar İsrail’i kınadı.

Bildiride, “İsrail sadece insani nedenlerle değil, aynı zamanda hem Filistinliler hem de İsrailliler için gerçek bir güvenlik ve saygı sağlamak adına barış yolunu seçmeye teşvik edildi. Ancak şimdi yine cesetler yığılıyor, Gazze’deki sağlık sistemi artık yaralıların çoğunu tedavi edemiyor ve yaygın açlık, hastalık tehditleri her geçen gün artıyor” ifadeleri kullanıldı.

Bildiri, eski Tunus Cumhurbaşkanı Moncef Marzouki, eski Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad, Nobel Barış Ödüllü Mairead Maguire ve ünlü Hintli yazar Arundhati Roy’un da aralarında bulunduğu birçok kişi tarafından imzalandı.

 

“İSRAİL ÇAĞRILARI GÖRMEZDEN GELDİ”

Bildiride İsrail hükümetinin çok gecikmiş ve kısa süren bir “insani duraklamanın’ ardından Gazze’deki Filistinlilere uyguladığı soykırım saldırına 30 Kasım’da yeniden başladığı belirtilerek, “İsrail böylece insanlık vicdanını temsil eden kitlelerin dünya çapındaki protestolarını ve dünyanın dört bir yanındaki ahlaki, dini ve siyasi kanaat önderlerinin rehine/tutsak takası duraklamasının kalıcı bir ateşkese dönüştürülmesi yönündeki ısrarlı çağrılarını görmezden geldi.” ifadesine yer verildi.

 

İŞTE BİLDİRİNİN TAM METNİ

İsrail Hükümeti, çok gecikmiş ve kısa süren bir “insani duraklamanın” ardından Gazze’deki Filistinlilere uyguladığı soykırım saldırısına 30 Kasım’da yeniden başladı. İsrail böylece insanlık vicdanını temsil eden kitlelerin dünya çapındaki protestolarını ve dünyanın dört bir yanındaki ahlaki, dini ve siyasi kanaat önderlerinin rehine/tutsak takası duraklamasının kalıcı bir ateşkese dönüştürülmesi yönündeki ısrarlı çağrılarını görmezden geldi.

 

“AÇLIK VE HASTALIK TEHDİTLERİ YAYGINLAŞIYOR”

Bu çağrıların öncelikli amacı Gazze halkının çektiği çilenin daha da kötüleşmesini önlemekti. Ayrıca, İsrail’e sadece insani nedenlerle değil, aynı zamanda hem Filistin hem de İsrail halkı için karşılıklı saygıya dayalı gerçek güvenlik ve kalıcı barış yolunu seçmesi yönünde güçlü mesajlar verildi. Ancak bu mesajlar karşılıksız kaldı. Gazze’de her geçen gün sokaklarda ölü bedenler yığılıyor, tıbbi sistem yaralılara tedavi sunamıyor ve yaygın açlık ve hastalık tehditleri yoğunlaşıyor.

 

“SOYKIRIMIN KALICI OLARAK ÖNLENMESİ İÇİN”

Bu koşullar altında, bu Bildirimiz İsrail’in soykırım saldırısının kınanmasının ötesinde, aynı zamanda bu soykırımın kalıcı olarak önlenmesi için etkili adımlar atılması için çağrıda bulunmaktadır. Dünyanın her bir köşesinden Küresel aydınlar ve kanaat önderleri olarak, her gün daha da kötüleşen şartların aciliyetine istinaden Filistin halkının devam etmekte olan korkunç çilesine karşı çıkmak ve en önemlisi, bunu yapma gücüne ve dolayısıyla sorumluluğuna sahip olanları harekete geçmeye davet etmek üzere bir araya geldik.

 

“ABD HÜKÜMETİ BASKIYA DESTEK VERMİŞTİR”

Aslında, “çatışmaya ara verme” bile İsrail hükümeti tarafından esas olarak rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına almak için İsrail vatandaşlarından gelen baskıların bir sonucu olarak kabullenmek zorunda kalınmıştır. Öte yandan, kendini dünyaya insani kaygılara tamamen

duyarsız olmadığını göstermek zorunda hisseden Amerika Birleşik Devletler hükümeti, bu baskıya destek vermiştir. Bu jest bile, Başbakan Netanyahu’nun daha ara başlamadan önce aranın hemen ardından savaşa devam edeceği yönündeki meydan okuyan ifadeleriyle baltalanmıştır.

 

“İNSANİ ARA DEĞİL DURAKLAMA”

Bu yedi günlük ateşkesi, “insani ara” olarak değil İsrail’in Gazze’deki soykırım operasyonlarında bir duraklama olarak yorumlamak daha doğrudur. Eğer bu geçici ateşkes gerçekten “insani ara” olsaydı, soykırıma son verme ve İsrailliler ile Filistinliler arasında kalıcı ve adil bir barışın koşullarını müzakere etme çabalarını yeniden başlatma umutları yok olmazdı.

 

“LİBERAL DEMOKRASİLERİN İSRAİL TAVRI”

İsrail’in Gazze’nin sivil halkına karşı yürüttüğü bu askeri harekatın yeniden başlatılması, BM’in otoritesinin, genel hukuki ve ahlaki ilkelerin ve en basit şekliyle insani vicdanın reddedilmesi anlamına gelmektedir. Başta ABD ve İngiltere olmak üzere, Küresel Batı’nın önde gelen liberal demokrasilerinin İsrail’in bu eylemini elbirliğiyle onaylaması, duyduğumuz acıyı ve tiksintiyi daha da arttırmaktadır. Hukukun üstünlüğüne bağlılıkları ile gurur duyan bu hükümetler şimdiye kadar barış sağlama çabalarını İsrail’e fahiş eylemlerini daha ihtiyatlı bir şekilde yürütmesi yönünde telkinde bulunan halkla ilişkiler çabalarıyla sınırladılar. Bu tür hamleler, İsrail’in Gazze’deki soykırımcı davranışının keskin kenarlarını yumuşatmaktan başka bir işe yaramıyor. Aynı zamanda, İsrail’in, 1967 Savaşı’nın ardından BM tarafından da tescil edilen Savaşçı İşgal gözönünde bulundurulduğunda kullanılması mümkün olmayan “sahte meşru müdafaa” gerekçesini desteklemeye devam etmek, İsrail’i küstahça işlediği bu suçların yol açabileceği yasal ve siyasal kınamalardan ve müeyyidelerden korumaktadır.

 

“ETNİK TEMİZLİK ÇABALARIN TIRMANDIRILMASI”

Bu hükümetlerin, Tel Aviv’in inkâr etme zahmetine bile girmediği ağır savaş suçlarına yol açan İsrail’in savaş hedeferini sürdürme niyetine genel destek vermeye devam ettiği gerçeğinden üzüntü duyuyoruz. Bu suçlar arasında yoğun bombardıman ve saldırıların yeniden başlaması, zorla tahliye gibi zalimce taktiklere başvurulmaya devam edilmesi, hastanelerin tahrip edilmesi, sivillerin barındığı mülteci kampları ve BM binaları ile pek çok yerleşim biriminin bombalanması ve Batı Şeria’da yerleşimcilerin başını çektiği şiddetin desteklenmesi ve etnik temizlik çabalarının

tırmandırılması yer almaktadır.

 

“BM’Yİ BU YÖNDE KARAR ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Bu gelişmeler ışığında ulusal hükümetleri, özellikle de Doğu Akdeniz’de donanmaları bulunan ABD ve İngiltere’yi İsrail’e yönelik tüm silah sevkiyatını durdurmaya ve ambargo uygulamaya, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu’nu da gecikmeksizin bu yönde karar almaya çağırıyoruz. Ayrıca, bu toprakların asli ve yerli halkı olarak Filistinlilerin, temel kurtuluş mücadeleleri için önerilen herhangi bir çözüme onay verme ya da vermeme yönündeki koşulsuz haklarını da destekliyoruz.

 

“İSRAİL’e YASAL SORUMLULUĞU HATIRLATILMALIDIR”

Kötüleşen şartlar, BM sistemini benzeri görülmemiş bir aciliyetle müdahale etmeye zorlayan acil bir insani durum teşkil etmektedir. Bu nedenle, özellikle UNICEF’i yaralı çocuklara ve ebeveynleri öldürülen ya da ağır yaralanan çocuklara yardım etmeye, DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü)’nü yaralı Filistinlilere, özellikle de hamile kadınlara ve çocuklara yardım etmek için elinden geleni yapmaya ve İsrail saldırıları nedeniyle tahrip olan hastanelerin derhal yeniden açılması için mümkün olduğunca etkili bir şekilde ısrar etmeye ve UNRWA’yı savaş nedeniyle yerlerinden edilen Gazze’deki mültecileri barındırmaya ve diğer yardımları sağlamaya devam etmeye çağırıyoruz. Bunun ötesinde UNESCO, dini ve kültürel mekanlara yönelik tehditlere karşı açık tavır almalı, başta Mescid-i Aksa olmak üzere bu mekanların her türlü ihlale karşı korunmalarına en yüksek önceliği vermeli ve İsrail Hükümetine bu mekanların korunmasına ilişkin koşulsuz yasal sorumluluğunu hatırlatmalıdır.

 

“BM’NİN HEMEN HAREKETE GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ”

Ayrıca BM İnsan Hakları Konseyi’nin, Hamas saldırısı ve İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’deki askeri operasyonlarından kaynaklanan gerçekleri ve hukuku tespit etmekle görevli yüksek proflli bir uzman soruşturma komisyonu kurmak üzere hemen harekete geçmesini

öneriyoruz. Komisyon, raporunda savaş suçu ve soykırım teşkil eden insan hakları normlarının ihlaline ilişkin sorumluluk ve hesap verebilirlikle ilgili tavsiyelerde bulunmalıdır. Ayrıca, durumun vahametinin hükümetleri, uluslararası kurumları ve sivil toplumu konuşmanın yanı sıra harekete geçme ve Gazze’deki şiddeti derhal sona erdirmek için azami diplomatik ve ekonomik baskı uygulama sorumluluğuyla karşı karşıya bıraktığını düşünüyoruz!

 

DİPLOMATİK MÜZAKERELERİN BAŞLATILMA ÇAĞRISI

Bu amaçla, bu Bildiriyi imzalayan bizler, İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’e yönelik suç teşkil eden işgalinin bir an önce sona erdirilmesi amacıyla derhal ateşkes ilan edilmesi ve saygın ve tarafsız bir himaye altında diplomatik müzakerelerin başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu

süreç, BM kararlarına uygun olarak Filistinlilerin devredilemez kendi kaderini tayin etme haklarını garanti altına almalıdır.

 

İŞTE BİLDİRİYE İMZA KOYAN ULUSLARARASI İSİMLER

 1. Ahmet Davutoğlu, Eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan, Türkiye;
 2. Richard Falk, 1967’den Bu Yana İşgal Altında Olan Filistin Toprakları’ndaki İnsan Haklarının Durumu BM Özel Raportörü (2008-2014), Uluslararası Hukuk Profesörü, Princeton Üniversitesi, ABD;
 3. Dr. Moncef Marzouki, Eski Cumhurbaşkanı, Tunus;
 4. Mahathir Mohamed, Eski Başbakan, Malezya;
 5. Georges Abi-Saab, Profesör, Cenevre ve Kahire Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Çalışmaları Lisansüstü Enstitüsü, BM Genel Sekreteri Eski Danışmanı, Uluslararası Adalet Divanı Eski Yargıcı, Mısır;
 6. Mairead Maguire, Nobel Barış Ödülü Sahibi (1976), Russell Mahkemesi Üyesi, Kuzey İrlanda;
 7. Amr Moussa, Arap Birliği Eski Genel Sekreteri, Mısır Eski Dışişleri Bakanı, BM Uluslararası Barış ve Güvenlik için Tehditler, Zorluklar ve Değişim Üst Düzey Paneli Üyesi, Mısır;
 8. M. Javad Zarif, Profesör, Tahran Üniversitesi, Eski Dışişleri Bakanı, İran;
 9. Hamid Albar, Eski Dışişleri Bakanı, Asia e Üniversitesi Rektörü, Malezya;
 10. Brigette Mabandla, Eski Adalet Bakanı ve Apartheid Karşıtı Aktivist, Güney Afrika;
 11. Paulo Sergia, Siyaset Bilimi Profesörü (USP) ve Eski İnsan Hakları Bakanı, Brezilya;
 12. Chris Hedges, Pulitzer ödüllü muhabir ve The New York Times’ın eski Orta Doğu Büro Şefi, ABD;
 13. Tu Weiming, BM Medeniyetler Arası Diyalog için Seçkin Kişiler Grubu Üyesi, Profesör, Harvard Üniversitesi, İleri Hümanistik Çalışmalar Enstitüsü Kurucu Direktörü, Pekin Üniversitesi, Çin/ ABD;
 14. John Esposito, Uluslararası İlişkiler Profesörü, Müslüman-Hristiyan Anlayış Merkezi Kurucu Başkanı, Georgetown Üniversitesi, BM Medeniyetler İttifakı Üst Düzey Grubu Üyesi, ABD;
 15. Arundhati Roy, “Küçük Şeylerin Tanrısı” Kitabının Yazarı, İnsan Hakları Aktivisti,

Hindistan;

 1. Susan Abulhawa, Filistinli roman yazarı, “Filistin Sabahları” isimli kitabın sahibi, ABD;
 2. Hans von Sponeck, BM Eski Genel Sekreter Yardımcısı, Çatışma Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi, Marburg Üniversitesi, Almanya;
 3. Hilal Elver, Uluslararası Hukuk Profesörü, BM Gıda Hakkı Özel Raportörü (2014-2020), Türkiye;
 4. Abdullah Ahsan, Eski Profesör, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi; ABD;
 1. Phyllis Bennis, Gazeteci, Yazar ve Sosyal Aktivist, Politika Çalışmaları Enstitüsü, ABD;
 2. Noura Erakat, Aktivist ve Profesör, Rutgers Üniversitesi, New Brunswick, Jadalliyah Kurucu Ortak Başkanı, ABD;
 3. Jomo Kwame Sundaram, BM Ekonomik Kalkınmadan Sorumlu Eski Genel Sekreter Yardımcısı, BM Gıda ve Tarım Örgütü Direktör Yardımcısı, Malezya;
 4. Victoria Brittain, Guardian’ın Eski Dış Haberler Editörü, Apartheid Karşıtı Aktivist, İngiltere’de her yıl düzenlenen Filistin Edebiyat Festivali’nin kurucusu, İngiltere;
 5. Gayatri Chakravorty Spivak FBA, Profesör, Columbia Üniversitesi, 2012 Kyoto Sanat ve Felsefe Ödülü Sahibi, Hindistan;
 1. Ali Bardakoğlu, İlahiyat Profesörü, Eski Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye;
 2. Mustafa Ceric, Bosna Başmüftüsü, Dünya Boşnak Kongresi Başkanı, UNESCO Felix Houphouet-Bougny Barış Ödülü eş sahibi, Bosna Hersek;
 1. Maung Zarni, İnsan Hakları Aktivisti, Soykırım İzleme Örgütü Danışmanlar Kurulu Üyesi, Özgür Burma Koalisyonu, Özgür Rohingya Koalisyonu ve Güneydoğu Asya Yenilenme Güçleri Kurucu Üyesi, Myanmar;
 2. Joseph Camilleri, Profesör, La Trobe Üniversitesi, SHAPE Melbourne Eşbaşkanı, Avustralya;
 3. Mahmood Mamdani, Herbert Lehman Hükümet Profesörü Columbia Üniversitesi, Kampala Üniversitesi Rektörü, Uganda;
 4. Marjorie Cohn, Uluslararası Hukuk Halklar Akademisi Dekanı, Profesör, Thomas Jefferson Hukuk Fakültesi, ABD;
 5. Jan Oberg, Ulusötesi Barış ve Gelecek Araştırmaları Vakfı Başkanı, İsveç;
 6. Ramzy Baroud, Yazar, Akademisyen, Palestine Chronicle Editörü, Filistin/ABD;
 7. Saree Makdisi, Kaliforniya Üniversitesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Profesörü, “Palestine Inside Out: An Everyday Occupation” kitabının yazarı, ABD;
 1. Roger Leger, Emekli Felsefe Profesörü,, Saint-Jean Askeri Koleji, Kanada;
 2. Usman Bugaje, Profesör, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Eski Danışmanı, Nijerya;
 3. Chandra Muzaffar, Adil Bir Dünya için Uluslararası Hareket (JUST) Başkanı, Malezya;
 4. Avery F. Gordon, Profesör, Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara, ABD;
 5. Arlene Elizabeth Clemesha, Çağdaş Arap Tarihi Profesörü, Brezilya São Paulo Üniversitesi (USP), Brezilya;
 6. Ömer Dinçer, Profesör, Eski Milli Eğitim Bakanı, İstanbul Şehir Üniversitesi Eski Mütevelli Heyeti Başkanı, Türkiye;
 7. Fethi Jarray, Eski Eğitim Bakanı, İşkenceyi Önleme Ulusal Mekanizması Başkanı, Tunus;
 8. Alfred de Zayas, Demokratik ve Adil Bir Uluslararası Düzenin Teşvik Edilmesi Konusunda BM Eski Bağımsız Uzmanı, ABD;
 9. Walid Joumblatt, Milletvekili, İlerici Sosyalist Parti, Lübnan;
 10. Elmira Akhmetova, Profesör, Bilgi Entegrasyonu Enstitüsü, Rusya;
 11. George Sabra, Şam Deklarasyonu (2005) İmzacısı, Suriye Ulusal Konseyi Eski Başkanı, Suriye;
 12. Ray McGovern, Aktivist, Barış İçin Savaşanlar (Veterans For Peace), “Not in Our Name” adlı savaş karşıtı grubun destekçisi, ABD;
 13. Juan Cole, Michigan Üniversitesi, The Internatioanl Journal of Middle East Studies Dergisi Eski Editörü, ABD;
 14. Penny Green, Hukuk ve Küreselleşme Profesörü, Uluslararası Devlet Suçları İnisiyati Direktörü, Londra Queen Mary Üniversitesi, İngiltere;
 15. Bishnupriya Ghosh, İngilizce ve Küresel Çalışmalar Profesörü , UC Santa Barbara, ABD/Hindistan;
 16. Nader Hashemi, Alwaleed Müslüman-Hıristiyan Anlayış Merkezi Direktörü, Georgetown Üniversitesi, ABD;
 17. Ahmed Abbes, Matematikçi, Institut des Hautes Etudes Scientiques Paris isimli kurumun araştırma direktörü, Fransa/Tunus;
 18. Bhaskar Sarkar, Film ve Medya Profesörü, UC Santa Barbara, ABD/Hindistan;
 19. Akeel Bilgrami, Felsefe Profesörü, Columbia Üniversitesi, ABD/ India;
 20. Assaf Kfoury, Matematikçi ve Teorik Bilgisayar Bilimi Profesörü, Boston Üniversitesi, ABD;
 21. Helena Cobban, Gazeteci, Yazar, Just World Educational Başkanı, ABD;
 22. Bilijana Vankovska, Profesör ve Küresel İlişkiler Merkezi Başkanı, Cyril and Mehtodius Üniversitesi, Üsküp, Makedonya;
 23. David Swanson, Yazar, World BEYOND War Direktörü, ABD;
 24. Radmila Nakarada, Profesör, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Belgrad Üniversitesi; Yugoslav Hakikat ve Uzlaşma Komitesi Sözcüsü, Sırbistan;
 25. Fredrick S. Heffermehl, Avukat, Yazar, Norveç;
 26. Anis Ahmad, Profesör ve Riphah Uluslararası Üniversitesi Başkanı İslamabad, Pakistan;
 27. Lisa Hajjar, Profesör, Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara, ABD;
 28. Dr. Sayyid M. Syeed, Kuzey Amerika İslam Toplumu Onursal Başkanı;
 29. Muhammed al-Ghazzali, İslam Sosyolojisi Profesörü, Pakistan Yüksek Mahkemesi Yargıcı, Pakistan;
 30. Syed Azman Syed Ahmad, Eski Milletvekili, Barış ve Kalkınma için Asya Forumu (AFPAD) Başkanı, Malezya;
 31. Osman Bakar, El-Gazali Epistemoloji ve Medeniyet Yenilenmesi Kürsüsü, Uluslararası İslam Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü, Malezya;
 32. Ibrahim M Zein, İslami Çalışmalar Profesörü, Katar Vakfı, Katar;
 33. Engin Deniz Akarlı, Tarih Profesörü, Brown Üniversitesi, Türkiye;
 34. Francesco Della Puppa, Venedik Ca’ Foscari Üniversitesi, İtalya;
 35. Julio da Silveira Moreira, Profesör, Latin-Amerika Entegrasyonu Federal Üniversitesi, Brezilya;
 36. Nabeel Rajab, Körfez İnsan Hakları Merkezi’nin kurucusu ve eski başkanı; Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Eski Genel Sekreter Yardımcısı, Ion Ratiu Demokrasi ve İnsan Hakları Ödülü sahibi, Bahreyn;
 37. Feroz Ahmad, Tarih ve Uluslararası İlişkiler Profesörü, Harvard Üniversitesi, ABD, Hindistan;
 38. Serap Yazıcı, Anayasa Hukuku Profesörü, Milletvekili, Türkiye;
 39. Natalie Brinham, Soykırım ve Devletsizlik Araştırmacısı, İngiltere;
 40. Ayçin Kantoğlu, Yazar, Türkiye;
 41. Imtiyaz Yusuf, Doç. Dr., Araştırmacı, Çağdaş İslam Dünyası Merkezi (CICW), Shenandoah Üniversitesi, ABD/Vietnam;
 42. Kamar Oniah Kamuruzaman, Karşılaştırmalı Dinler Profesörü, Uluslararası İslam Üniversitesi, Malezya;
 1. Ümit Yardım, Eski Tahran, Moskova ve Viyana Büyükelçisi, Türkiye;
 2. Ahmet Ali Basic, Saraybosna Üniversitesi, Bosna Hersek;
 3. Kani Torun, Eski Somali Büyükelçisi, Yeryüzü Doktorları Eski Başkanı, Milletvekili, Türkiye;
 4. Ermin Sinanovic, Shenandoah Üniversitesi Çağdaş Dünyada İslam Merkezi, ABD/Bosna Hersek;
 5. Alkasum Abba, Tarih Profesörü, Abuja, Nijerya;
 6. Hassan Ahmed Ibrahim, Tarih ve Medeniyet Profesörü, Eski Dekan, Hartum Üniversitesi, Sudan;
 7. Anwar Alrasheed, Khiam Rehabilitasyon Merkezi, İşkence Mağdurları (KRC), Kuveyt Devleti ve Körfez İşbirliği Konseyi Ülkeleri Adil Yargılama ve İnsan Hakları Uluslararası Konseyi Temsilcisi, Kuveyt;
 8. Mohd Hisham Mohd Kamal, Doç. Dr., Ahmad İbrahim Hukuk Fakültesi, Malezya/ Endonezya;
 9. Syed Arabi Bin Syed Abdullah, Uluslararası İslam Üniversitesi Eski Rektörü, Malezya;
 10. Yusuf Ziya Özcan, Eski YÖK Başkanı, Türkiye;
 11. Mohamed Jawhar Hassan, Malezya Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Eski Başkanı (ISIS), Malezya;
 12. Shad Faruqi, Hukuk Profesörü, Malaya Üniversitesi, Malezya;
 13. Mohammad Ahmadullah Siddiqi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Profesörü, Western Illinois Üniversitesi, Macomb IL ABD/ Hindistan;
 14. Mohamed Tarawna, Temyiz Mahkemesi Yargıcı, Ürdün;
 15. Etyen Mahcupyan, Yazar, Başbakan Eski Başdanışmanı, Türkiye;
 16. Khawla Mattar, Kahire’deki Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi Direktörü, BM Suriye Eski Özel Temsilci Yardımcısı, Bahreyn;
 17. Aslam Abdullah, Kıdemli Gazeteci, ABD/ Hindistan;
 18. Stuart Rees, Profesör, Sydney Üniversitesi;
 19. Hatem Ete, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Türkiye;
 20. Camilo Pérez-Bustillo, Ulusal Tayvan Üniversitesi, Tayvan;
 21. Bridget Anderson, Göç, Hareketlilik ve Vatandaşlık Profesörü, Bristol Üniversitesi, İngiltere;
 22. William Spence, Teorik Fizik Profesörü, Londra Queen Mary Üniversitesi, İngiltere;
 23. Mohammad Hashim Kamali, Hukuk Profesörü, Uluslararası İleri İslam Araştırmaları Enstitüsü Kurucu CEO’su, Malezya/Afganistan;
 24. Ferid Muhic, Felsefe Profesörü , Krill Metodius Üniversitesi , Makedonya;
 25. Frej Fenniche, Eski Kıdemli İnsan Hakları Görevlisi/BM OHCHR, İsviçre;
 26. Sevinç Alkan Özcan, Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye;
 1. Sigit Riyanto, Hukuk Profesörü, Endonezya;
 2. Khaled Khoja, Suriye Ulusal Koalisyonu Eski Başkanı;
 3. Tarık Çelenk, Ekopolitik Eski Başkanı, Türkiye;
 4. M. Bassam Aisha, İnsan Hakları Uzmanı, Libya;
 5. Naceur El-Ke, Akademisyen ve İnsan Hakları Aktivisti, Tunus;
 6. Jean-Daniel Biéler, Eski Büyükelçi, Özel Danışman, Federal Dışişleri Bakanlığı, nsani Güvenlik Bölümü, İsviçre;
 7. Fajri Matahati Muhammadin, Gadjah Mada Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Endonezya;
 8. Ahmet Okumuş, Bilim ve Sanat Vakfı Başkanı; Türkiye;
 9. Khan Yasir, Hindistan İslami Çalışmalar ve Araştırma Enstitüsü Direktörü, Hindistan;
 10. Mahmudul Hasan, Md., Profesör, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, Malezya/Bangladeş;
 11. Tara Reynor O’Grady, İnsan Hakları Sentineli Genel Sekreteri, ABD;
 12. Nurullah Ardıç, İstanbul Teknik Üniversitesi;
 13. Phar Kim Beng, Strategic Pan-Pacific Arena’nın Kurucu CEO’su, Malezya;
 14. Dinar Dewi Kania, Trisakti Ulaştırma ve Lojistik Enstitüsü. Cakarta, Endonezya

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir