Carl Gustav Jung’un astrolojiye bakışı

Carl Gustav Jung’un astrolojiye bakışı

Jung, astrolojinin psikolojiye katacak çok şeyi olduğunu anlatır: ortaya koyduğu bir çok teorinin kökeninde astrolojik sınıflandırmalar olduğu söylense de Jungun bakış açısının astrolojiyi anlamamızda önemli bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 

Carl Gustav Jung’un bir bilim adamı mı yoksa bir mistik mi olduğu hala tartışılsa da onun Doğu ve Batı düşüncesini sentezleyen bir düşünür olduğunu söyleyebiliriz. Jung, görüşlerini analitik psikoloji başlığı altında toplayarak kompleks, arketipler, kolektif bilinçdışı gibi kavramları psikoloji literatürüne kazandırmıştır. Onu farklı kılan, araştırmalarında astroloji, rüya, simya, mitoloji, kundalini, Hıristiyan mistisizmini kullanmış olmasıdır. Jung, okült konuları gereksiz görmez. Bu disiplinlere inanmaktan ziyade anlamaya çalıştığını söyler: “İnsan psişesinin içinde ne varsa o konu alanıma girer.” der.

Jung, Freud’a yazdığı mektuplardan birinde astrolojiyi keşfinden bahseder: “Şu sıralar yaptığım her şey bilinçsiz fantezilerin içerikleri ve biçimleriyle ilgili. Şimdiden güzel sonuçlar elde ettiğimi sanıyorum… Akşamlarım da astrolojiyle dolu. Psikolojik hakikat içeriğinin izini bulmak için horoskop hesapları yapıyorum.” der.  Jung astrolojinin eşzamanlılık ile çalıştığını anlatır. Astrolojiye ilgisini birçok kez dile getiren Jung burçlar, takımyıldızlar ile psikolojik olay ya da doğum haritası ve karakterin niteliği arasında birçok çarpıcı benzeşen  olduğunu söyler. Astrolojinin çok net bir tanımını da şöyle yapmıştır:

Astroloji büyük önem taşır ve değerini göz ardı edemem. Nasıl olur da belli bir dönem ya da zaman ölçüsü, bu dönemi yaşayan nesnelere ve insanlara bazı özellikler yansıtır? Bu sorunun cevabı, felsefi açıdan çok karmaşık gözükmesine karşın uygulama yönünden çok yalındır. Örneğin evimde eski bir dolap var ve bu işin uzmanı dolabın 1720li yıllarda şurada ya da burada, o ya da bu usta tarafından yapıldığını söyleyecektir. Nasıl bilir bunu? İşte eski yapıt uzmanlarının gizemi buradadır! Yine, bir şarap uzmanı herhangi bir örneğin yılını, sertliğini ve mahzenini kesinlikle saptayabilir. Şu yılın, şu ürününden yapılan şarabın varolan özel koşullar altında ayırıcı bir tada sahip olduğunu anlar. İnsanlar için de bu böyledir: Her birimiz belli bir yılda, belli bir yerde doğduk ve doğduğumuz yılın, mevsimin özelliklerini edindik. Astroloji de bundan farklı değildir.”

 Astrolojinin ne olduğu daha iyi anlatılamazdı sanırım.

Jung, astrolojinin psikolojiye katacak çok şeyi olduğunu anlatır: ortaya koyduğu bir çok teorinin kökeninde astrolojik sınıflandırmalar olduğu söylense de Jung’un bakış açısının astrolojiyi anlamamızda önemli bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz.

Gülden Bulut
Latest posts by Gülden Bulut (see all)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir