Yaşamak değil, iyi yaşamak bir lütuftur!

Yaşamak değil, iyi yaşamak bir lütuftur!

Dünya’daki her bir bireyin, her bir işletmenin veya her bir kurumun yaşamını/varlığını iyileştirme potansiyeline dair olumlu sinyaller veren yapay zekâ, iş birliğine dayalı zekâ ile iyi yaşamayı mümkün kılacak belki de!

“Non est bonum vivere, sed bene vivere.”

(Yaşamak değil, iyi yaşamak bir lütuftur.)

Geçtiğimiz haftalarda OpenAI’ın lansman toplantısı gerçekleşmiş olmasına rağmen bizler hala ChatGPT’nin yeni versiyonunu (ChatGPT-4.0) ve öne çıkardığı yenilikleri konuşmaya devam ediyoruz. Uzunca bir süre de konuşmaya devam edecek gibi duruyoruz. İşte bu sebeple bugün yapay zekâyı konuşmaya başlayalım istiyorum.

Yapay zekâ, en geniş anlamıyla bir makineye algılama, muhakeme etme ve öğrenme gibi bilişsel işlevleri gerçekleştirme yeteneği sağlayan güçlü bir teknolojik dalga olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle yapay zekâ, insan tarafından yapıldığında zeki olarak adlandırılan davranışların makine tarafından yapılması, insanın zekâsını kullanarak yapabildiği işleri yapabilen makinelerin oluşturulması ve zeki bilgisayar sistemlerinin tasarımı ile ilgilenen bilgisayar bilimidir.

Yapay zekâ, görevleri yerine getirmek için insan zekâsını taklit eden ve topladıkları bilgilere göre yinelemeli olarak kendilerini iyileştirebilen sistemler veya makinelerdir. Yapay zekâ, süper güçlendirilmiş düşünce ve veri analizi yeteneği ve süreci ile ilgilidir ve insan yeteneklerini ve katkılarını önemli ölçüde geliştirmek üzere tasarlanmıştır; bu sebeple de oldukça değerli bir ticari varlıktır.

Günümüzde yapay zekâ ve otomasyon teknolojileri önemli bir dönüşüm yaratmıştır. Bu teknolojilerin iş dünyasındaki etkileri büyük ölçüde verimlilik ve etkinlik artışı ile maliyet tasarrufu üzerine odaklanmaktadır.

VERİMLİLİK, ETKİNLİK ARTIŞI VE MALİYET TASARRUFU

Yapay zekânın ticari bir varlık olmasının yanında, insanlar ve yapay zekâ iş birliğine dayalı zekâ sayesinde birbirlerinin güçlü yönlerini desteklemektedir. Performans gelişimi açısından işletmelerin bu iş birliğinin faydalarını maksimize etmek için insanların makineleri en etkin biçimde nasıl destekleyeceklerini anlamaları ve bu iş birliğini mümkün kılan süreçleri tasarlamayı başarmaları gerekmektedir.

Günümüzde yapay zekâ ve otomasyon teknolojileri önemli bir dönüşüm yaratmıştır. Bu teknolojilerin iş dünyasındaki etkileri büyük ölçüde verimlilik ve etkinlik artışı ile maliyet tasarrufu üzerine odaklanmaktadır. Bu da işletmelerin iş süreçlerinin hızlandırılması ve iyileştirilmesi yoluyla daha rekabetçi olmalarını sağlamıştır. Örneğin, Amazon’un otomatik robotları, depo süreçlerini hızlandırmış, iş gücü maliyetlerini azaltmış ve verimlilik artışı sağlamıştır.

Yapay zekâ algoritmaları, büyük veri analizi yaparak değerli bilgiler sunmakta ve karar verme süreçlerine destek olmaktadır. Yapay zekâ tabanlı araçlar, müşteri hizmetleri alanında deneyim ve memnuniyeti artırmak için kullanılmaktadır. Girişimciler başta olmak üzere tüm ekonomik aktörlerin bu teknolojilere adapte olmaları ve sürekli öğrenmeleri, iş dünyasında rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olacaktır.

Dünya’daki her bir bireyin, her bir işletmenin veya her bir kurumun yaşamını/varlığını iyileştirme potansiyeline dair olumlu sinyaller veren yapay zekâ, iş birliğine dayalı zekâ ile iyi yaşamayı mümkün kılacak belki de! Konuşmaya devam edeceğiz.

Kalın sağlıcakla…

N. Öykü İyigün
Latest posts by N. Öykü İyigün (see all)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir