Serap Yazıcı, Anayasa Mahkemesi’nin kararını değerlendirdi

Serap Yazıcı, Anayasa Mahkemesi’nin kararını değerlendirdi

Anayasa hukuku profesörü, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Anayasa Mahkemesi’nin bugün Resmî Gazetede yayınlanan kararının Merkez Bankası Başkanına ilişkin kısmını değerlendirdi.

Serap Yazıcı yaptığı açıklamada; “Anayasa Mahkemesi, 2 Temmuz 2018 tarihli 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 151’inci maddesinin (h) bendini iptal etti. İptal edilen hüküm, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 25’inci maddesinin ilk fıkrasını yürürlükten kaldırmıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 151’inci maddesinin (h) bendinde yer alan hükmü iptal etmesinin gerekçesi, 4 Haziran 2024’te Resmî Gazetede yayınlanan kararın 912’nci paragrafında yer alıyor. Paragraf şöyle: “912. Merkez Bankası başkanının görev süresini düzenleyen hükmün yürürlükten kaldırılmasını öngören kural, Anayasa’nın İkinci Kısmı’nın Dördüncü Bölümü’nde yer alan kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin düzenleme içerdiğinden Anayasa’nın mülga 91. maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kalmaktadır.”

Karar, hukuken doğrudur. Anayasa Mahkemesi’ni tebrik ediyorum. Çünkü kanun Hükmünde Kararnamenin konu yönünden sınırının ne olduğu, Anayasamızın mülga 91’inci maddesinin ilk fıkrasında yer almaktaydı. Bu fıkra şöyleydi: “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkı yönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.”

Bu hüküm dikkatle okunduğunda, Anayasa Mahkemesi’nin isabetle işaret ettiği gibi iptale konu teşkil eden 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 151’inci maddesinin (h) bendi, konu yönünden kanun hükmünde kararnameyle düzenlenmesi yasaklanan bir alana ilişkindir. Böylece Anayasa Mahkemesi, verdiği iptal hükmüyle hukuk devleti ve Anayasanın üstünlüğü ilkelerinin gereğini yerine getirmiştir.” ifadelerine yer verdi.

AYM: Rektörleri Cumhurbaşkanı’nın ataması Anayasa’ya aykırı

Yeni Arayış Haber
Latest posts by Yeni Arayış Haber (see all)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir