FEATURED
Yeni Arayış
- 10 Kasım 2023
386 görüntüleme 44dk

 Prof. Dr. Ergun Özbudun hocamızın anısına saygıyla… Elitler arası çatışmanın bir savaş durumuna dönüşmemesi, dolayısıyla politikanın Schmittgil anlamda “dost-düşman” ilişkisi mahiyetine bürünmemesi için, Montesquieu’den beri önerilen “güçler ayrılığı” anlayışı; buna bağlı olarak, anayasanın politik iktidarın kötüye kullanılmasını önleyici tek mekanizma şeklinde kabulü, özünde politik olanın üzerini hukukla örttüğü için, tam bir çözüm değildir. Günümüzde Adalet […]

Avatar photo
18 Ocak 1952 tarihinde Adana’da doğdu. Tarsus Lisesi’ni (1969) ve İ.Ü. İktisat Fakültesi’ni (1973) bitirdi. Aynı fakü ...