İnsanlığın demir parmaklığı: Totalitarizm

Geçmişte Hitler döneminde olan şey ile bugün İsrail’in Filistin halkına yaptığı soykırımlarda ortaya çıkan sonuç aynıdır. O gün toplama ve ölüm kamplarında sadece insanların bedenleri yok edilmemiş aynı zamanda yaşayan insanların ruhları da yok edilmiştir. Toplama kamplarında insanlığın yaşayabileceği en ağır seviyede işkence ve eziyet türleri bir deney gibi insanlık üzerinde kullanılırken, bir seyirci kitlesi […]

Hüzünler şehrinde bir akşamüstü

Doğduğum, büyüdüğüm şehirde, bir hüzün sarmalının içinde dolaşırken, insanın olup bitenler karşısında kendisini bu hüzünden soyutlayamayacağını düşündüm bir kez daha. Ama yine de umut etmek, dünyanın yitip gitmemesi için mücadele etmek, haksızlığa karşı direnmek ve kötülük karşısında bir duruş sergilemek zorundaydık. Hüzünlü bir akşamüstünün içinde, düşünceli ve biraz da huzursuz bir halde buluyorum kendimi. Ne […]

Kendini tekrarlayan bir kötülükle sınanıyor hep insanlık

Filistin’de yaşanan savaş yeni değildi fakat arsızlığın ve yüzsüzlüğün yeni bir boyutu ile tanışıyordu tüm dünya. Kendi yazdıkları bir oyunun içinde, oyunun tüm kurallarını kendileri koyarak, bu sefer ikiyüzlü davranmaya bile gerek duymadan, haksızca gasp ettikleri Filistin topraklarında zulme devam ediyorlardı. Uzun lafın kısası; her zaman olduğu gibi, yine onların kurbanları kıymetli, karşı tarafta yer […]

Karanlıkta unutulmak

En karanlık çağlarda dahi, insanların değerleri, sınırları ve kendi aralarında oluşturdukları hukukları olmuştur. Savaş zamanlarında dahi korumak zorunda kaldıkları yasaları olmuştur. Bu nasıl bir gelişmişlik, bu nasıl bir ilerleyiştir ki, insan, en ilkel zamanlardan bile daha ilkel hale gelebilmiştir. Ya da şöyle sormak gerekir: Hangi ilerleme, hangi medeniyet düzeyi, insanlığın yitiminden, tüm değerlerin kaybolmasından daha […]

Yaşasın Cumhuriyet: En çok da kadınlar için

Yaşadığımız coğrafyanın birçok yakın ülkesinde bu haklara sahip olamayan milyonlarca kadın yaşamaktadır. Onların yaşadıkları zorlukları görmek, bizlere yüzyıl önce sunulan bu imkanların kıymetini bilmemiz ve o imkanlara sahip çıkabilmemiz için oldukça mühimdir. Dünya üzerinde hiçbir yer yoktur ki kadınlar, elde ettikleri kazanımları kolaylıkla elde etmiş olsunlar. Siyasi haklarından sosyal ve ekonomik tüm haklara bin bir […]