Eleştirel yazın turu

Amacım kitap tanıtım veya değerlendirme yazısı yazmak olmadığı için, üzerinde çalışmakta olduğum konulardaki temel kaynaklar konusunda eleştirel bilgi verme anlamında bir tür “yazın turu”, yani literatür turu söz konusu olacak bu köşede. Bu nedenle köşenin adı LiteraTur… “(…) Kitap tanıtmacılığı da sürekliliğe kavuşamıyor. Kavuşabilmesi için, birtakım dergilerin veya gazetelerin yalnız bu işi yapan yetenekli kişileri […]

İki fanatizm arasında Cumhuriyet’in ilanı ve Cumhuriyet

Bu yazıyı kaleme alırken, tamamen fanatizmin esiri haline gelmemiş olan, her partinin seçmenleri arasında bulunduğuna inandığım ve sayılarının sandığım kadar az olmadığını umduğum bir okuyucu kitlesini hedefliyorum. Eleştirinin saldırı anlamına gelmediğini dikkate alan veya bu gerçeği bir kez daha hatırlayan ve karşısındakilerin fanatizmine tepki gösterirken kendi olası fanatizmiyle yüzleşmeye hazır olan okuyucuları. Son zamanlarda bir […]