Anayasacılığın politik boyutu*

 Prof. Dr. Ergun Özbudun hocamızın anısına saygıyla… Elitler arası çatışmanın bir savaş durumuna dönüşmemesi, dolayısıyla politikanın Schmittgil anlamda “dost-düşman” ilişkisi mahiyetine bürünmemesi için, Montesquieu’den beri önerilen “güçler ayrılığı” anlayışı; buna bağlı olarak, anayasanın politik iktidarın kötüye kullanılmasını önleyici tek mekanizma şeklinde kabulü, özünde politik olanın üzerini hukukla örttüğü için, tam bir çözüm değildir. Günümüzde Adalet […]

Cumhuriyetçiliğin politik mantığı

Cumhuriyet” mefhumunun, demokrasi ve liberalizm gibi temel bazı politik değerler ve rejimlerle yer değiştirerek kullanılması hususu; toplumsal tahayyülde bulanıklık yaratılmasına sebep olmakta ve bu da cumhuriyetin politik dil ve söylemdeki kullanışını aşındırmış bulunmaktadır. Cumhuriyetimiz 100. yaşını idrak ediyor, bu yeni yaş dönümünde, toplumsal tahayyülde bir fikir olarak edindiği yeri değerlendirmek; hem geleceğinin vaat ettiği eğilimleri […]