Ankara’da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Ankara’da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Ankara Valiliği, 15 Haziran-30 Eylül 2024 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandığını duyurdu.

Ankara Valiliği, orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında ormanlık alanlara girişlerin 15 Haziran-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yasaklandığını bildirdi.

Orman alanlara giriş yoğunluğunun artması ve ülke genelinde meydana gelen orman yangınları açısından meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle girişlerin yasaklandığını duyuran valilik açıklamasında, “Dikkatsizlik neticesinde gelişen orman yangınlarını önlemek amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Valilik tarafından alınan kararlar şöyle:

“Ormanlık/mesire alanlarında insan ve araç yoğunluğunun artması ve ülkemiz genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle orman yangını çıkış nedenleri arasında yer alan anız yakma, tarla çalışmaları, bağ-bahçe temizliği, çöplerin yakılması, enerji nakil hattı arızaları, piknik, çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde gelişen orman yangınlarını önlemek amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Ankara İli Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında İlimiz sınırları içerisindeki ekli listede yer alan milli park / mesire alanları / tabiat parkları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler 15/06/2024 – 30/09/2024 tarihleri arasında 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır.

2. Ankara İl sınırları içerisindeki tüm ormanlık sahalara, Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri haricinde girilmesi yasaktır.

3. Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir.

4. İlimizdeki ormanlarda yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan, ekli listede belirtilen mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda yukarıda belirtilen tarihler arasında, idarece belirlenen ocak, mangal, barbekü vb. yerleri dışında ateş, mangal, semaver, piknik tüpü vb. yakılması yasaklanmıştır. Bu alanlara gün içerisinde saat 09:00-21:00 arasında giriş ve çıkış yapılabilecektir. Belirlenen saatler dışında kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir.

5. Ormancılık faaliyetlerinin gereği olarak üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme bakım ve onarım gibi orman idaresinden ihale veya tahsisli sözleşmelerle iş almış kişiler ile bu çalışmaları denetleyen ve kontrol eden orman idaresi personellerinin haricindeki vatandaşların ormanlara giriş ve çıkışları yasaklanmıştır.

6. Orman Yasasının 31. ve 32. maddesi   kapsamında olan seyrek yerleşim yerleri / mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan seyrek yerleşim yerleri / mahalleler dâhil olmak üzere anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması ve havai fişek atılması yasaktır.

7. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

8. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (ENERJİSA ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

9. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır. Demiryolu kenarları, piknik alanları, turistik alanlar, meskûn mahaller, her türlü tesis ve ziraat arazileri gibi özel yangın tehlikesi oluşturan alanların etrafında emniyet yolu ile şerit açılması sağlanacaktır.

10. Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Drone ve KGYS vb. vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetleri artırılacaktır. Tüm iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımızın orman yangını riski konusunda bilgilendirilmesi ve uyarılması sağlanacaktır. Ayrıca; muhtemel orman yangınından etkilenebilecek özel tedbirler alınması gereken yerleşim yerleri, kritik yapı, fabrika, depo ve benzeri alanlar belirlenecek, riskli alanlarda bulunanların ilgili ve yetkilisine kendi tedbirleri almaları konusunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılacaktır. Mahalle muhtarlıklarımız ormanların yangınlara karşı muhafazasında gerekli tedbirlerin alınması ve vatandaşların uyarılması konusunda dikkatli ve duyarlı olacaklardır.

11. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle; tüm kamu ve özel sektör imkânları kullanılarak her türlü araç ve gereçle Orman Bölge Müdürlüğünün koordinasyonunda yangına karşı en etkili şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır.

12. Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

13. Bu karar hükümleri 30/09/2024 tarihine kadar uygulanır ve Ankara Valiliği tarafından yürütülür.”

AB Parlamento seçimlerinin gerçek kazananı, kaybedeni sizce kim, kimler?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir