FEATURED
Yeni Arayış
- 12 Kasım 2023
261 görüntüleme 16dk

Ulus-devletlerin toplulukları tasarlama idealleri ve yarattıkları krizler: Büyük Savaş sonrası Birleşmiş Milletler ve UNESCO gibi ulus-ötesi yapılarla paranteze alınmaya çalışıldıysa da bugün dünyanın gözünün önünde yaşanan bu felaket bunun neden başarılı olmadığı açık biçimde ortaya koyuyor. Bombalarla katledilen insanlar, çocuklar… yıkıntı haline dönüşen yerleşim alanları. Gazze’de yaşanan insanlık dramı bana deprem felaketinin ardından ortaya çıkan görüntüleri […]

Avatar photo
İstanbul’da doğdu, Saint Joseph Lisesi'ni bitirdi. Lisans eğitimini DGSA(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)’da tama ...
FEATURED
Yeni Arayış
- 30 Ekim 2023
141 görüntüleme 26dk

Tanzimat’tan itibaren ve oldukça trajik bir tarihsel süreç içerisinde, Osmanlı’nın kozmopolit toplumunun yerine bir Müslüman ulus/millet oluşturulur. Aynı yurtta yaşayan, aynı dili konuşan, ortak bir yazgıyı paylaşan ama birinin yüzü Doğu’ya diğerininki ise Batı’ya dönük iki toplum. Birisi modernleşme ve bunu sağlayacağına inandığı Batılılaşmaya bel bağlarken, öteki kalkınmayı ve dindarlığı korumayı esas alır. Tanzimat’tan itibaren […]