FEATURED
Yeni Arayış
- 30 Ekim 2023
141 görüntüleme 26dk

Tanzimat’tan itibaren ve oldukça trajik bir tarihsel süreç içerisinde, Osmanlı’nın kozmopolit toplumunun yerine bir Müslüman ulus/millet oluşturulur. Aynı yurtta yaşayan, aynı dili konuşan, ortak bir yazgıyı paylaşan ama birinin yüzü Doğu’ya diğerininki ise Batı’ya dönük iki toplum. Birisi modernleşme ve bunu sağlayacağına inandığı Batılılaşmaya bel bağlarken, öteki kalkınmayı ve dindarlığı korumayı esas alır. Tanzimat’tan itibaren […]