FEATURED
Yeni Arayış
- 30 Ekim 2023
140 görüntüleme 37dk

Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, siyasi ve hukuki bakımdan birçok tartışmaya konu oldu. Ancak iktisadi manada değerlendirilmesi yeterince yapılamadı. Günümüz kalkınma iktisadının geldiği noktada, kurumların ve eksik kurumların inşasının başarılı bir kalkınma pratiği için ne kadar önemli olduğu genel kabul görmeye başlamışken, daha yirminci yüzyılın başlarında böyle bir ihtiyacı görmüş bir kurucu iradenin Cumhuriyet ile […]

Avatar photo
İTÜ İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümünde iktisat profesörüdür. İTÜ’den lisans, İTÜ ve Warwick Ü ...