FEATURED
Yeni Arayış
- 4 Kasım 2023
373 görüntüleme 11dk

Cumhuriyet’in 100 yılında şehirlerin modernleşme tarihinin, mimarlığının kimi seçkinlerin yaptıkları gibi bir “nostalji hissiyatı” ile filtrelenmiş olarak değil, aynı zamanda işaretsizleştirdiklerini, sildiklerini, bastırdıklarını kendisine musallat ederek dahil eden süreçlerin ve bu temsil sahnesinde “hayali bedenler” kazananların ortak tarihi olarak okunması yerinde olur. 2. Abdülhamit’in bildiğimizden ya da bize öğretilenden çok farklı bir kişilik olduğunu düşünmemize […]

Avatar photo
İstanbul’da doğdu, Saint Joseph Lisesi'ni bitirdi. Lisans eğitimini DGSA(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)’da tama ...