Author: Ali Arslan

Prof. Dr. Ali Arslan Lisans öğretimini İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü(1981-1985)'nde yaptı. Osmanlı-Türkistan İlmi Münasebetleri tezi ile 1988 yılında Yüksek Lisans, Darülfünun’dan Üniversite’ye Geçiş tezi ile 1992 yılında Doktora öğretimini tamamladı. 1995 yılında Yardımcı Doçent, 1997 yılında Doçent ve 2005 yılında da Profesör olduğu İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyete Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliğine devam etmektedir. Yükseköğretim, Dış Politika, Strateji alanlarında yoğunlaşmış olup 48(8'i İngilizce, 1'i Yunanca, 1'i şiir, 2'si roman) kitabı yayınlanmıştır.