Hakkımızda

Yeni Arayış; sınırsız, sansürsüz ve ön yargısız düşüncelerin kamuoyuyla paylaşıldığı özgür bir düzlem olarak tasarlanmıştır. Bağımsızdır; belli bir inanç grubunun, zümrenin, sınıfın, iştirakin veya siyasi yapının ürünü değildir. Düşüncesini onun aracılığıyla paylaşmayı seçmiş her bireyin doğal paydaşı haline geldiği bir fikirsel ortaklık ve dayanışma girişimidir.

Yeni Arayış, istinasız her bireyin bilgi edinme ve yayma özgürlüğüne sahip olduğuna; bu özgürlüğün demokratik hukuk devletinde mutlaka ve mutlaka anayasal güvence altında olması gerektiğine; bilgi özgürlüğünün muhafaza edilmesinin açık toplumun, saydamlığın, iyi yönetimin ve gerçek demokrasinin ön şartı olduğuna, inanır.

Yeni Arayış, yerel ve bölgesel meselelerin hızla küreselleşerek çok katmanlı ve karmaşık hale geldiği, fırsatların ve sorunların iç içe geçtiği modern dünyada yalnızca gerçekte ne olduğuyla ilgilenir. Bilindik bakış açılarına ve kalıplara başvurmak yerine alışılagelmişin dışına çıkmayı ve özgün merceklerle konulara bakmayı tercih eder. Akademisyen, analist, gazeteci, araştırmacı geçmişine sahip kişilerden oluşsan paydaş yazarlar ekibiyle okuyucularına taze, bütüncül ve zihin açıcı analizler sunmayı hedefler.