Yayın İlkeleri

Yeni Arayış’ta;

  • Hiç kimsenin dili, dini, mezhebi, ırkı, cinsiyeti, cinsel yönelimi, siyasi inanışları nedeniyle kınanmayacağına ve aşağılanmayacağına;
  • Düşünce, ifade ve vicdan özgürlüklerini sınırlayıcı; kişilerin inancını, bağlı oldukları toplumsal gelenekleri ya da gelenekten bağımsız yaşama özgürlüklerini incitici ve aşağılayıcı içeriğe yer verilmeyeceğine;
  • Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadeler kullanılmayacağına;
  • Özel yaşamın gizliliği ilkesin her durumda saygı duyulacağına;
  • Doğruluğuna emin olmaksızın herhangi bir bilginin paylaşılmayacağına;
  • Hukuki boyutu olan konuların irdelendiği yazılarda masumiyet karinesine riayet edileceğine ve suçu kesinleşmedikçe kimsenin suçlu olarak yansıtılmayacağına;
  • Şiddet ve baskıyı çekici kılan, insani değerleri küçük düşüren içeriğin yayınlarda yer almayacağına;

SÖZ VERİYORUZ.