Dayanışma

Türkiye’de yayımlanan gazete ve dergilerin %59.8 yerel, %4.8’i bölgesel yayın yapıyor.

Bu tablo, yerel ve bölgesel seviyelerde topluma bilgi aktarmak adına kurulmuş geniş çaplı bir emek ağının var olduğunu ortaya koyuyor. Tiraj verilerine bakıldığında ise yerel ve bölgesel yayınların yaygın yayınlara kıyasla çok geride kaldığı ve toplam tiraj içerisinde ancak yüzde 17’lik bir paya sahip olduğu görülüyor.

Yeni Arayış, bilginin bir özgürleşme aracı olduğu inancından yola çıkarak topluma bilgi sunmayı en önemli kamu hizmeti olarak görür. Toplumsal ilerlemenin ve özgürleşmenin ancak bağımsız ve kuvvetli bir basınla sağlanabileceğine; bu yolla ülke demokrasisinin kurumsallaştırılabileceğine inanır.

Türkiye’de yaygın basın kuruluşlarının, yakın tarihin gelişim süreci içerisinde medya içi ve dışı dinamikler nedeniyle, ağırlıklı olarak bu temel toplumsal işlevi yerine getirmekten uzaklaştıkları görülüyor.

Yeni Arayış, bu bağlamda yerel ve bölgesel basının üzerine çok daha fazla toplumsal sorumluluk düştüğünü düşünmekte ve bu yükü paylaşmak istemektedir.

Bu anlayışıyla, Yeni Arayış, ortak değerler zemininde buluştuğu bütün yerel ve bölgesel basın kuruluşlarıyla, kendi özgün içeriğini ücretsiz olarak paylaşmaya hazırdır.

Uluslararası karşılığı Press Syndication olan bu modele, Yeni Arayış dünyasında karşılıklı bağlılık, birliktelik ve yardımlaşma anlamına gelen Dayanışma denilmiştir.

Dayanışma için iletişime geçin