Bilgi Özgürlüğü

İnsan, dinamik, yaratıcı ve erdemli bir varlıktır. Fakat bu nitelikler ancak özgür bir ortamda işlerlik kazanır ve gelişir. Özgür olmayan bir ortam, kuşku ve korku da belirsizlik ve güvensizlik getirir.

Montesquieu

Yeni Arayış, bilgi özgürlüğünün üç temel sütundan oluştuğuna inanır;

 1. İfade Hakkı
  1. Siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik konularda fikir beyan edebilme hakkıdır
  2. Resmi, hakim, çoğunluk tarafından benimsenmiş görüşlere muhalif olabilme hakkıdır
 1. Görüşlerini Yayabilme Hakkı
  1. Bağımsız ve özgür medyanın müdahaleye, baskıya ve ayrımcılığa uğramadan korkusuzca yayın yapma hakkıdır
  2. Kamuoyuna sansürsüz ve sınırsız bilgi sağlama hakkıdır
  3. Toplumda farklı temellerde azınlık durumunda bulunan grupların sesini duyurmalarına imkan verme hakkıdır
  4. Kamuoyunun çıkarları doğrultusunda gerektiği durumlarda devlet ve siyasi yönetim aleyhine eleştirel pozisyon alma ve haber yapma hakkıdır
 1. Bilgi Edinme Hakkı
  1. Her türlü medya ortamına -radyo, televizyon, internet, yazılı basın-, sanat yapıtları ve ürünlerine, akademik kaynaklara ve devlet bilgilere erişme hakkıdır
  2. Sağlık hizmetleri alırken, temiz bir çevre, sürdürülebilir adil kalkınma ve adalet talebinde bulunurken başvurulacak temel haktır

Bilgi Özgürlüğü Hukuku

Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası / Madde 25

Herkesin kanaat ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, müdahale olmaksızın kanaat taşıma ve herhangi bir yoldan ve ülke sınırlarını gözetmeksizin bilgi ve fikirlere ulaşmaya çalışma, onları edinme ve yayma serbestliğini de kapsar.

İnsan Hakları  Evrensel Beyannamesi / Madde 19

 1. Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğüne, kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma ve verme özgürlüğünü de içerir. Bu madde, devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine bağlı tutmalarına engel değildir.
 2. Kullanılması görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, asayişsizliğin veya suç̧ işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının ün ve haklarının korunması, gizli kalması gereken haberlerin yayılmasına engel olunması, veya yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması için kanunla öngörülen bazı formalitelere, şartlara, sınırlamalara ve yaptırımlara bağlanabilir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi / Madde 10

 1. Herkes, ifade özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları dikkate alınmaksızın, görüş sahibi olma ve fikir ve bilgilere erişim ve yayma serbestisini içerir.
 2. Medyanın özgürlüğü ve çoğulculuğu gözetilir.

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı / Madde 11

1 Yorum

 1. Avatar Musa says:

  İçeriğiniz ve hedefleriniz için sizleri tebrik ediyorum. Ancak düşünce özgürlüğü hayalleriniz ne yazık ki Türkiye’nin kanlı ve esir tarihi içinde kaybolup gitmeye mahkum. Hiç bir sömürge ülkede insanların düşüncelerini özgürce söylemesine izin vermezler. Bunun açık kanıtlarını Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı gibi vatansever aydınlarımızı toprağa verirken anladık değil mi? Hele bugün…

Comments are closed.