Posts by: Mehmet Karlı

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde uluslararası hukuk, uluslararası ekonomi hukuku ve insan hakları hukuku dersleri vermektedir. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Oxford Üniversitesi’nde yapmıştır. Avrupa Uluslararası Hukuk Derneği, Amerikan Uluslararası Hukuk Derneği, Uluslararası Ekonomi Hukukçuları Derneği gibi pek çok uluslararası kuruluşun üyesidir. Çalışmaları uluslararası ticaret hukuku, uluslararası yatırımların korunması ve yatırım tahkimi ve uluslararası insan hakları hukuku alanlarında yoğunlaşmaktadır.