Posts by: Fethi Açıkel

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesidir. 2012'den bu yana Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı başkanlığı görevini yürütmektedir. Sırasıyla Mülkiye'de Uluslararası İlişkiler lisans, ODTÜ'de Yüksek lisans ve Essex Üniversitesinde Sosyoloji Doktora derecelerini tamamlamıştır. London School of Economics'te, Avrupa Enstitüsünde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. SBF'de Karşılaştırmalı Siyaset, Tarihsel Sosyoloji, Küresel Sosyal Demokrasi, Siyasal Elitler, Siyaset Psikolojisi, Milliyetçilik ve Etnisite alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.